Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Dyrt, dåligt och inskränker människors liv och valfrihet

Publicerad: 2017-02-20

Kraftigt beskuren valfrihet för våra 9000 kunder och drygt 16000 medarbetare. Det är vad Humana särskilt lyfter fram i sitt remissvar på Ilmar Reepalus utredning ”Ordning och reda i välfärden”. Dessutom konstaterar Humana att förslaget skulle få andra långtgående negativa konsekvenser för svensk välfärd.

– Vi på Humana ser fram emot att denna ideologiskt färgade utredning utan förankring i vare sig fakta eller verklighet förpassas till papperskorgen. Först då kan vi, tillsammans med övriga privata, ideella och offentliga aktörer gemensamt adressera välfärdens verkliga utmaningar kring kompetensförsörjning, kvalitetsutveckling och långsiktigt användande av offentliga medel, avslutar Humanas vd, Rasmus Nerman i en kommentar.

Humanas uppfattning i punktform

 • Förslaget är dyrt, dåligt och inskränker människors liv och valfrihet.
 • Valfriheten för kunder och brukare riskera att näst intill raderas. Humanas 9000 kunder skulle i framtiden kanske inte ha möjlighet att välja den utförare man helst vill ha.
 • Utredningens förslag har skapat onödig otrygghet bland just de som utredningen påstår sig värna om – de mest utsatta människorna i vårt samhälle.
 • Många kunder upplever begränsningen av deras rätt att välja som ett hot och en kraftig inskränkning av deras livskvalitet. Detsamma gäller för många anhöriga vars livskvalitet också riskerar att försämras.
 • Utredningen väljer att negligera att kunder och brukare oftast är mer nöjda med privat driven verksamhet.
 • Valfriheten för Humanas drygt 16000 medarbetare skulle kraftigt kringskäras.
 • Möjligheten att välja arbetsgivare är viktigt för att göra ett yrke attraktivt. Förslaget innebär det motsatta. Samtidigt som vi vet att vi behöver minst en halv miljon medarbetare inom välfärdssektorn.
 • Antalet seriösa arbetsgivare inom välfärdssektorn kommer med stor sannolikhet att drastiskt minska. Det leder till sämre villkor för personal inom vård och omsorg.
 • Utredningens grundtes att vinst i välfärden är "ett problem" är i grunden felaktigt.
 • De allra flesta seriösa företag inom välfärdssektorn skulle nödgas avveckla sina verksamheter.
 • Samhällskostnaderna för svensk välfärd skulle öka. I en tid när vi vet att bland annat en växande och åldrande befolkning, ökade krav på specialiserade insatser samt en ökad psykisk ohälsa bland unga kommer ställa större krav på en effektivt bedriven verksamhet.
 • Utredningen inkompetensförklarar Sveriges kommuner och landsting då de agerat rationellt och ökat sina inköp av tjänster från privata företag – och därmed sänkt kostnader och ökat kvaliteten i verksamheterna.
 • Innovation och investeringsvilja inom välfärdssektorn kommer att minska. Det leder till att den ekonomiska belastningen på enskilda kommuner kommer att öka i ett läge där ny- och reinvesteringsbehovet är mycket stort.
 • Skulle mångfalden och därmed konkurrensen minska skulle inte bara kostnaderna öka utan det skulle också leda till att kvaliteten i vård och omsorg skulle minska. 

Humanas svar i sin helhet: Humanas remissvar 


För mer information
Patrik Silverudd
presschef Humana
0766-112 111
patrik.silverudd@humana.se