Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Kommunernas arbete med barn i utsatta situationer undersöks av Rädda Barnen och Humana

Publicerad: 2017-05-30

Omsorgsföretaget Humana och barnrättsorganisationen Rädda Barnen har beslutat inleda ett samarbete genom att tillsammans genomföra Barnbarometern, en enkät till Sveriges 290 kommuner med ett antal frågor som rör deras arbete med barn i utsatta situationer. Enkäten har nyligen sänts ut och resultatet förutses bli klart under sommaren.

Den psykiska ohälsan ökar i Sverige, inte minst bland barn och unga. Samtidigt har de som arbetar inom socialtjänsten fått en alltmer pressad arbetssituation. Tidigare års enkäter har bland annat visat på problem med kraftigt ökande personalomsättning i kommunernas socialtjänster och ökande handläggningstider för viktiga ärenden som rör barn i utsatta situationer.

– Rädda Barnen vill alltid sätta barnens bästa i centrum, och för att göra det behöver vi fakta och kunskaper om hur situationen ser ut för utsatta barn. Därför är undersökningar som Barnbarometern viktig för oss. Kommunerna är första ledet för de barn och familjer som behöver samhällets stöd. Med hjälp av Barnbarometern kan vi se var det fungerar, och var det brister, säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare i Rädda Barnen.

– Vi har från Humanas sida gjort Barnbarometern om kommunernas arbete med barn i utsatta situationer varje år sedan 2013. Att vi nu kan ta den vidare tillsammans med Rädda Barnen är fantastiskt. Genom vårt dagliga arbete med utsatta barn och familjer får vi både en stor kunskapsbank internt hos vår personal samt ett mycket stort engagemang i frågorna. Det vill vi utveckla tillsammans med Rädda Barnen, och där är Barnbarometern ett viktigt verktyg, säger Humanas VD Rasmus Nerman.

Barnbarometern skickades ut den 19 maj 2017 och ska avslutas i början av juni 2017. Resultatet presenteras längre fram. Här hittar du tidigare års resultat: www.humana.se/barnbarometern


För mer information
Caroline Almgren
projektledare Humana
070-520 26 55
caroline.almgren@humana.se 

Camilla Nygren
Rädda Barnen
08-698 67 43
camilla.nygren@rb.se