Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Välfärdsutredningen skulle behöva en haverikommission

Publicerad: 2017-05-09

Nu har civilminister Ardalan Shekarabi fått slutbetänkandet från Välfärdsutredningen i sin hand. Få eller inga egentliga nyheter presenterades på presskonferensen. Ilmar Reepalu fortsätter sitt krig mot mångfald och valfrihet för den enskilde.

– Reepalu föreslår minst tre nya utredningar och några nya register. Utredaren har aktivt valt bort forskning och studier som ej stödjer hans haltande hypotes och redan i delbetänkandet tog flera forskare avstånd från hur deras analyser slutligen använts. Vi på Humana välkomnar ordning och reda, bättre kvalitetsuppföljning och mer ändamålsenlig upphandling. Men de få konkreta initiativ som Reepalu lägger fram föreslogs redan av berörda myndigheter för år sedan, exempelvis att gå från frekvenstillsyn till riskbaserad tillsyn. Ett slöseri med offentliga medel. Jag är djupt besviken men inte förvånad, säger Rasmus Nerman, vd Humana.

– Det kan vara svårt att mäta kvalitet inom välfärden. Men det betyder inte att det är omöjligt. Det ser vi exempelvis inom demensvården. Fokus borde ligga på att utveckla de kvalitetsmått som faktiskt finns och hitta nya inom de områden som saknar detta. Enligt Reepalu är vinstbegränsning en förutsättning för att kunna höja kvaliteten inom välfärden. Det är ett mycket märkligt synsätt och saknar stöd i forskningen, säger Eva Nilsson Bågenholm, kvalitetsdirektör Humana.

– Humanas värdegrund bygger på att alla människor har rätt till ett bra liv. Vi strävar varje dag för att ge våra kunder och klienter detta. Reepalus uttalanden om privata företag är en förolämpning mot alla oss som arbetar inom välfärden. Välfärden behöver inte Reepalus politiska beställningsverk. Men Välfärdsutredningen skulle behöva en haverikommission, avslutar Nerman.