Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Vi vågar pröva nya saker. Gör du?

Publicerad: 2017-09-28

Behovet av äldreboendeplatser och olika former av trygghetsboenden i kommunerna är redan nu mycket högt och kommer fortsätta att öka. Samtidigt är det bestånd som redan finns ofta av äldre karaktär och kommer inte att klara av de krav som finns.

I exempelvis Stockholm är det dessutom svårt att hitta centrala lägen för byggnation. Men Humana har hittat en lång rad båtklubbar som ofta har fula båtuppställningsplatser på land. På dessa tomter med fantastiska lägen vill Humana bygga några av Sveriges finaste äldreboenden och trygghetsboenden, båtarna stoppar vi in i båtgarage längst ned.

Det finns med all säkerhet problem med bra mark i andra kommuner också. Som vi skulle kunna göra något fantastiskt med om bara viljan finns hos kommunpolitikerna. Kolla gärna in exempelvis våra boenden i Gävle och Växjö för att se hur vi genom att tänka utanför de vanliga tankespåren kan bygga och driva boenden som vi själva skulle vilja bo och leva i. Vi bygger moderna, oftast centralt belägna och innovativa boenden och har en verksamhet som bygger på vår vision om att alla har rätt till ett bra liv.

Vi vågar prova nytt. Gör du?

Eva-Lotta Sandberg
Affärsområdeschef Äldreomsorg


Humanas tankar kring äldreboende:

Vår filosofi bygger på en personcentrerad vård och omsorg, där den enskilde boende står i centrum. När du bor på något av Humanas äldreboenden ska du få behålla din självständighet och dina vanor. Vi arbetar med ett salutogent synsätt, vilket innebär att vi ser till det friska hos varje individ.

Inom Humana äldreomsorg arbetar vi för att din vardag ska kännas meningsfull och att du ska kunna vara aktiv i den utsträckning du vill. Humana har en aktivitetsansvarig på varje äldreboende som ansvarar för att organisera aktiviteter. Vi arbetar med individuella aktivitetsanalyser och utgår alltid från kundernas behov och önskemål i planeringen.

Centralt i våra verksamheter är vikten av god kvalitet kring måltiderna. Därför följer vi FAMM-modellen (Five Aspects of Meal Model) vilket innebär att vi fokuserar på de fem aspekterna: rummet, mötet, maten, styrsystemet samt atmosfären för att skapa en trevlig måltidssituation.

Vägledande i vår verksamhet är vårt kvalitetsledningssystem och vårt värdegrundsarbete. Humanas värdeord är: Glädje, Engagemang och Ansvar och dessa ord genomsyrar hela vår verksamhet.

Bland de innovationer som vi infört i våra verksamheter så är vi kanske särskilt stolta över en. Humana vann det prestigefyllda Svenska Ljuspriset 2017 för vårt äldreboende i Gävle. Det är för vår innovativa belysningslösning som underlättar de boendes dygnsrytm och möjlighet att orientera sig. Ett sätt att använda belysning anpassad för att stödja äldres behov. Den för vi med oss till de nya boendena vi bygger. 

Varför bygga äldreboende med Humana?

  • Humana bygger äldreboenden vi själva skulle vilja bo i.
  • Behovet av äldreboendeplatser är stort och växer.
  • Befintligt bestånd är ofta utdaterat och kommer behöva bytas ut.
  • Investeringsbudgeten i många kommuner är redan hårt ansträngd.
  • Att låta privata intressenter bygga och driva äldreboenden är en god affär för kommunen och skapar mångfald och valfrihet för invånarna.
  • Genom att sälja mark direkt till Humana istället för till en byggare minskar kommunens kostnader för kommunalt bostadstillägg över tid och hyran blir lägre för den enskilde.
  • Man kan bygga sterilt och institutionellt eller låta Humana bygga något som kommunen kan vara stolt över. Vare sig det handlar om hög energieffektivitet som i Växjö eller innovationskraft på andra sätt som i Gävle och Österåker. Bland annat digitaliserar vi medicindelningen och lyckas få medicinavvikelserna att närma sig noll.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa din kommun att bygga bra äldreboenden?

Kontakta:

Kristoffer Andersson
Fastighetschef Humana
kristoffer.andersson@humana.se

Eva-Lotta Sandberg
Affärsområdeschef Humana Äldreomsorg
eva-lotta.sandberg@humana.se

Vill du veta mer om våra äldreboenden runt om i landet?