Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Mångfald, inklusion och jämställdhet är tillväxtnycklar

Publicerad: 2017-09-11

Den partipolitiskt obundna och icke-vinstdrivande stiftelsen AllBright presenterade den 11 september 2017 sin årliga rapport kring jämställdhet i näringslivet. Humana hamnar glädjande nog som nummer tre på listan över bolag med jämställd ledning.

- Humana är en av Sveriges största arbetsgivare inom den kvinnodominerade vård- och omsorgsbranschen. Det gör det än viktigare att ha en bredd i ledningen för företaget. På Humana är det 50 procent kvinnor i affärsområdesledningsgruppen och 60 procent i koncernledningen. Det finns gott om kompetenta kvinnor för ledande positioner - om man bara vill titta efter, säger Anna Giertz Skablova, HR direktör Humana.

- Vi blir ett bättre och mer effektivt företag genom att ha den bredd vi har i ledningen. Detta gäller inte bara kvinnor/män utan många andra faktorer. Med en tredjedel medarbetare födda utanför Norden är inklusion och mångfald på andra sätt också viktiga faktorer. Olikheter ger styrka tillsammans. Vi vet att vi har ännu en bit kvar att gå när det gäller såväl jämställdhet som mångfald inom hela företaget men vi arbetar målmedvetet vidare. Detta är viktiga nycklar för tillväxt och framgång. Kanske särskilt i vår bransch, säger Rasmus Nerman, vd Humana.

Fakta: 

Humana skapar arbetstillfällen för 15 000 personer. För oss är jämställdhet och mångfald viktigt. På Humana är det 50 procent kvinnor i affärsområdesledningsgruppen och 60 procent i koncernledningen. Vi är även stolta över att kunna erbjuda många unga vuxna och människor med internationell bakgrund en fot in på arbetsmarknaden. En tredjedel av våra medarbetare är födda utanför Norden.

Här hittar du Humanas årsredovisning
Här kan du läsa mer om AllBright och rapporten

AllBright är en partipolitiskt obunden och icke-vinstdrivande stiftelse som arbetar för jämställdhet och diversifiering på ledande positioner i näringslivet.