Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Kvalitet ska mätas och följas upp

Publicerad: 2018-05-07

Humana presenterar idag vår kvalitetsredovisning för 2017. För att förverkliga vår vision Alla har rätt till ett bra liv, arbetar vi aktivt och systematiskt för att ständigt förbättra kvaliteten i våra verksamheter. Systematik, nyckeltal och öppenhet är viktiga ledord för kvalitetsarbetet. Under året har Humana bland annat tagit fram ett nytt ledningssystem (PARUS) som stöd för kvalitetsarbetet.

Humana presenterar idag vår kvalitetsredovisning för 2017. För att förverkliga vår vision Alla har rätt till ett bra liv, arbetar vi aktivt och systematiskt för att ständigt förbättra kvaliteten i våra verksamheter. Systematik, nyckeltal och öppenhet är viktiga ledord för kvalitetsarbetet. Under året har Humana bland annat tagit fram ett nytt ledningssystem (PARUS) som stöd för kvalitetsarbetet.

Kvalitet går att utmärkt att mäta men det gäller att veta vad man mäter. Under året har vi utvecklat Humana Quality Model för att på ett ännu bättre och öppet sätt kunna mäta och följa upp kvalitet i alla våra verksamheter. Modellen bygger på två parallella angreppssätt: kvantitativa nyckeltal som bildar ett index (HQI) och uppföljning av klientens personliga mål. Båda perspektiven är lika viktiga för att skapa en helhetsbedömning av kvaliteten.

Syftet är att kunna erbjuda Humanas kunder och klienter bästa möjliga insats och vård.

– Vi är övertygade om att kvalitet kan och ska mätas och följas upp. Alla tjänar på det, såväl kunder och klienter som beställare och utförare. Kvalitet definieras av individens egen upplevelse. Varför vi alltid har människan i fokus när vi diskuterar och följer upp kvalitet. Nöjda kunder, klienter och beställare är det främsta kvittot på att vi har lyckats. Som ledande aktör på den nordiska omsorgsmarknaden är det viktigt att Humana upprätthåller en hög kvalitet. I alla led säger Humanas vd och koncernchef Rasmus Nerman.

– Vi är stolta över att Humana är det första privata omsorgsbolaget som kontinuerligt och öppet redovisar alla allvarliga händelser som kategoriseras som Lex Sarah eller Lex Maria. Genom att vara transparenta i vår redovisning visar vi dels hur vi agerat i de uppkomna situationerna, dels vad vi kan lära oss av varje enskilt fall. Vi arbetar för att förebygga allvarliga risker, men när de uppstår vill vi vara öppna för att andra ska kunna lära. säger kvalitetsdirektör Eva Nilsson Bågenholm.


Omslag till kvalitetsredovisningen 2017

Läs hela redovisningen som en pdf-fil


Se tidigare redovisningar