Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Äldreboende går över i Humanas regi i Stockholm

Publicerad: 2018-06-28

När Stockholms stad genomfört kvalitetsupphandling av äldreboenden i staden har Humana fått förtroendet att driva flera av dem. Tidigare har Humana övertagit driften av Åsengården i Hägersten och till hösten övertar man Riddargården vid Odenplan. Det senaste tillskottet blir Sjöstadsgården med 59 platser i Hammarby sjöstad. Boendet har både avdelningar för demenssjukdom respektive somatisk inriktning.

Hammarby sjöstad är fantastiskt vackert och Sjöstadsgården är ett relativt nytt boende. Vi är stolta över att få ansvaret att driva och fortsätta att utveckla det säger Anders Broberg, affärsområdeschef Humana omsorg.

Det är alltid roligt att vinna en upphandling. Men särskilt roligt är det att vinna en kvalitetsupphandling där fokus verkligen varit på hur de boende kan få så bra verksamhet som möjligt. Fler kommuner borde följa Stockholms exempel och fokusera på kvalitet avslutar Anders Broberg.

Fakta:
Stockholm stad bedömde att Humana lämnat det bästa anbudet i en upphandling som helt fokuserade på kvalitet. Avtalet är på tre år med möjlighet till förlängning till som mest elva år. Ersättningsnivån var given från början. Övertagandet sker första november i år och kommer att ske i nära samarbete med staden och medarbetarna. Humana kommer nu att inleda arbetet med att tillsammans med staden informera boende, närstående och personal.

För mer information kontakta: 
Anders Broberg, affärsområdeschef Humana omsorg
Anders.broberg@humana.se
0708-436308

Hanna Göthlin, regionchef Humana omsorg
Hanna.gothlin@humana.se
072-206 60 50

Patrik Silverudd, pressansvarig Humana
Patrik.silverudd@humana.se
0766-112 111