Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Humana förvärvar Coronaria Hoiva och stärker sin position markant i Finland

Publicerad: 2019-01-28

Humana förvärvar finländska Coronaria Hoiva. Genom förvärvet stärker Humana sin position väsentligt inom socialpsykiatri för vuxna, bostäder med särskild service (LSS) samt äldreomsorg och blir en av de största omsorgsaktörerna i Finland. Förvärvet ger även en attraktiv plattform för fortsatt organisk tillväxt och goda möjligheter till kvalitetsutveckling och samordningsvinster.

Den nordiska omsorgskoncernen Humana AB har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i finländska Coronaria Hoiva Oy från dess ägare Coronaria Oy. Transaktionen är föremål för godkännande av finska konkurrensmyndigheten och beräknas slutföras under första halvåret 2019.

Coronaria Hoiva värderas (enterprise value) till 71 miljoner EUR. Köpeskillingen, som erläggs vid tidpunkten för överlåtelsen, finansieras med kontanta medel och nya kreditfaciliteter. För 2018 uppgick Coronaria Hoivas justerade intäkter till 54 miljoner EUR och det justerade rörelseresultatet, EBITDA till 4,3 miljoner EUR. Företaget har cirka 1,100 anställda.

– Det här är ett betydelsefullt förvärv för Humana och helt i linje med vår strategi. Vår verksamhet i Finland har haft en imponerande utveckling sedan vi etablerade oss där år 2016 och nu tar vi nästa steg. Genom förvärvet blir vi en ledande och komplett aktör även i Finland och vi får bra förutsättningar för fortsatt tillväxt och kvalitetsutveckling. Jag välkomnar alla kunder, klienter och anställda i Coronaria Hoiva till Humana. Tillsammans blir vi en starkare aktör i Finland och kommer att kunna hjälpa än fler, säger Rasmus Nerman, vd och koncernchef för Humana.

– Coronaria Hoiva är ett kvalitetsföretag med en välskött verksamhet och professionella medarbetare. Genom förvärvet stärker och breddar vi vårt erbjudande i Finland. Utöver vår redan starka position inom omsorg för barn och ungdomar, får vi nu en mycket stark position inom socialpsykiatrisk omsorg för vuxna, boenden för funktionshindrade och äldreboenden, säger Pasi Kohtala, vd för Humanas finska dotterbolag Arjessa Oy.

– Jag är glad att vi får Humana som vår nya ägare. Humana och Coronaria Hoiva har mycket lika värderingar och såväl nöjda kunder som nöjda medarbetare är centralt för oss båda. Inom Humana kommer vi att kunna fortsätta växa och därmed erbjuda våra högkvalitativa tjänster till ännu fler kunder i framtiden, säger Arto Lamberg, vd för Coronaria Hoiva Oy.

Coronaria Hoiva är en av de största privata omsorgsaktörerna i Finland. Verksamheten består av bostäder för funktionshindrade och äldre samt omsorg och boenden för personer med psykosocial problematik eller missbruksproblematik. Det tillväxtorienterade företaget består av 63 enheter och ytterligare fyra nya enheter är planerade att öppna 2019. Företaget, som startades 2008, har utvecklat flera koncept där man är ledande i Finland. Genom förvärvet blir Humana en av de största omsorgsaktörerna i Finland med en omsättning på cirka 1,2 miljarder kronor och cirka 2 500 anställda.

Förvärvet av Coronaria Hoiva förväntas bidra positivt till intäkter och vinst per aktie under 2019.

För mer information vänligen kontakta:

Ulf Bonnevier
CFO
070 164 73 17
ulf.bonnevier@humana.se

Anna Sönne
Chef investerarrelationer
070 601 48 53
anna.sonne@humana.se