Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

LSS-utredningen sammanfattad av Humanas chefsjurist

Publicerad: 2019-01-11

Den 10 januari presenterades LSS-utredningen. Den föreslår en helt ny LSS-lagstiftning, som utredningen anser är mer ändamålsenlig och mer träffsäker. Josefin Mikaelsson, chefsjurist på Humana, har sammanfattat och kommenterat utredningen.

LSS-utredningen föreslår kraftiga nedskärningar i den personliga assistansen till förmån för nya insatser där den enskildes självbestämmanderätt begränsas.

Några viktiga punkter

Personlig assistans

Staten och Försäkringskassan får ansvaret för den personliga assistansen och beslut om personlig assistans föreslås omprövas vart tredje år. Personer över 16 år får rätt till personlig assistans om de på grund av en stor och varaktig funktionsnedsättning behöver praktisk hjälp med:

 • personlig hygien
 • måltider
 • klä av och på sig
 • att kommunicera med andra

Barn under 16 år

Personlig assistans för barn under 16 år och för dem med behov av annan hjälp än praktisk ersätts av Personligt stöd till barn och Förebyggande personligt stöd.

Barn under 16 år kan få Personligt stöd till barn, om de på grund av en stor och varaktig funktionsnedsättning: 

 • behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig eller att kommunicera med andra
 • på grund av psykisk funktionsnedsättning har behov av hjälp som förutsätter ingående kunskaper om honom eller henne
 • har behov av stöd för omvårdnad

Personer över 16 år kan få förebyggande pedagogiskt stöd. Stödet kan beviljas om de på grund av en stor och varaktig psykisk funktionsnedsättning har omfattande behov av hjälp, som förutsätter ingående kunskaper om honom eller henne. Stödet innefattar även praktiskt hjälp.

Personlig service med boendestöd

Personlig service blir en ny insats i kommunal regi. Särskilt boende finns kvar som insats för både barn och vuxna, men ledsagarservice tas bort och ska istället ingå som en del av Personlig service och boendestöd. Insatsen innefattar:

 • praktisk hjälp i hemmet
 • motivationsåtgärder
 • ledsagning
 • stöd vid föräldraskap
 • annat motsvarande stöd som den enskilde har behov av för sin dagliga livsföring

Humanas kommentarer

Både vi och funktionshinderrörelsen anser att bristen på självbestämmanderätt innebär att de föreslagna ändringarna inte kan anses ersätta den nuvarande personliga assistansen.

Vi tror även att många som beviljas personlig assistans kommer att få beslut som är så begränsade att de inte går att verkställa i praktiken.

Vi anser att dagens tillämpning av reglerna för vad som ska ingå i de grundläggande behoven är för snäv. Förutom borttagandet av ingående kunskaper föreslår utredningen inga förändringar i vad som är grundläggande behov och hur de beräknas. Den strama tillämpningen ligger alltså kvar. Konsekvensen blir att många personer inte kommer att klara sig med det beslut som beviljas. Ett exempel är personer som inte arbetar eller har någon annan daglig sysselsättning. De kommer endast att beviljas 15 timmar per vecka för sina övriga behov, utöver väntetid under natten.