Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Humana visar att det går att mäta kvalitet!

Publicerad: 2019-04-02

Omsorgsföretaget Humana presenterar i dag sin kvalitetsredovisning för 2018. Med det höga målet att sätta en ny och högre standard för nordisk omsorg har man utvecklat en egen kvalitetsmodell.

Humana Quality Model bygger på två parallella angreppssätt: dels på sju kvantitativa nyckeltal som mäts genom Humana Quality Index (HQI), dels en kvalitativ del som handlar om genomförande av klientens individuella plan och där fokus ligger på de personliga mål som styr insatsen oavsett vilken insats som ges.

Årets HQI ligger på 92 vilket är en förbättring mot föregående års som låg på 89.

I kvalitetsredovisningen, som publicerats på:
www.humana.se/kvalitetsredovisning beskrivs både Humana Quality Model och en del av allt det kontinuerliga arbete som pågår inom Humanas verksamheter för att ständigt förbättra och utveckla oss som omsorgsutförare. Ett stort arbete har genomförts av Humanas medarbetare för att ta fram och utveckla en modell som fungerar för alla affärsområden i hela Norden.

– När många klagar på att det inte går att mäta kvalitet så visar vi att det går i praktiken. Vi har fångat ett antal av de stora påverkansfaktorerna och fortsätter nu att göra modellen ännu bättre, säger Eva Nilsson Bågenholm, kvalitetsdirektör på Humana.
– Kvalitet i omsorg definieras av individens egen upplevelse och därför är det av största värde att utveckla de personliga målen. Genom att mäta och utvärdera kvalitet kan vi också utveckla insatserna för våra kunder, säger Eva Nilsson Bågenholm.

För mer information:
Eva Nilsson Bågenholm
070-000 18 55
Eva.NilssonBagenholm@humana.se
Kvalitetsdirektör, Humana

Patrik Silverudd
0766-112 111
Patrik.silverudd@humana.se
Presschef, Humana

HQI:s sju nyckeltal:

  • Kundnöjdhet
  • Allvarliga avvikelser
  • Medarbetarnöjdhet
  • Ledarskapsindex
  • Frisknärvaro
  • Humanas värderingar
  • Utbildningar i Humana Academy

Indikatorerna mäts i en skala 1-100 och vägs samman i ett index. 2018 uppgick HQI till 92, vilket är en förbättring från föregående år som var 89.

Från och med i år kommer också kvalitetsredovisningen att ske kvartalsvis och finnas redovisat på humana.se för ökad transparens och jämförelse.

För första gången redovisas HQI även per affärsområde. Och för första gången redovisas även andelen kunder/klienter med individuell plan som är upprättad och uppföljd enligt planering.