Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Eva Nilsson Bågenholm ny ordförande för Vårdföretagarna

Publicerad: 2019-05-15

På Vårdföretagarnas årsmöte valdes idag Humanas kvalitetsdirektör Eva Nilsson Bågenholm till ny ordförande för organisationen som har ca 2000 medlemsföretag och 100 000 årsanställda.

– Vi inom Humana är givetvis oerhört glada över att Eva Nilsson Bågenholm utsetts till ordförande för Vårdföretagarna. Som en ledande kvalitetsaktör på den nordiska omsorgsmarknaden är det extra roligt att det är just vår kvalitetsdirektör som valts. Vårt arbete, under Evas ledning, med att höja standarden på Humanas kvalitetsarbete och se till att det också redovisas kvartalsvis på ett öppet och transparent sätt är unikt inom svensk omsorg och något vi är väldigt stolta över säger Rasmus Nerman, vd Humana.

– Svensk vård och omsorg står inför många utmaningar framöver. Vård- och omsorgsbehovet ökar bland annat på grund av en åldrande befolkning och ökade psykosociala problem inte minst bland unga. Samtidigt räknar SKL med att ekonomin i kommuner och regioner riskerar att försämras med färre personer i arbetsför ålder och med en vikande konjunktur. Vårdföretagarnas medlemmar är en del av lösningen på dessa utmaningar säger Eva Nilsson Bågenholm, kvalitetsdirektör på Humana och ordförande för Vårdföretagarna.

– Jag vill bidra till att vi som organisation ska fokusera på hur vi bäst kan bidra till att lösa dessa utmaningar tillsammans med kommuner och regioner. Vi måste rekrytera många nya medarbetare till vård och omsorg, vi ska kapa köerna till både sjukvård och äldreomsorg och vi ska göra det samtidigt som vi höjer kvaliteten, avslutar Eva Nilsson Bågenholm.

Om Eva Nilsson Bågenholm: 
Eva Nilsson Bågenholm född 1960, är både utbildad sjuksköterska och läkare i grunden. Innan hon blev kvalitetsdirektör för den nordiska omsorgskoncernen Humana har hon bland annat hunnit med att arbeta som specialistläkare på Sahlgrenska, varit ordförande i Sveriges läkarförbund och varit regeringens nationella äldresamordnare. Hon har också varit utredare för Skönhetsutredningen.

Vård­företagarna är en arbetsgivar- och bransch­organisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi, till exempel i form av aktiebolag, kooperativ eller ideella föreningar. Vård­företagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Föreningen har cirka 2 000 medlems­företag med 100 000 årsanställda.