Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Bra siffror i Humanas kvalitetsredovisning

Publicerad: 2019-05-07

Humana quality index HQI, har för första gången presenterats för ett kvartal. Framöver kommer HQI att presenteras varje kvartal och sammanställas till Humanas årliga kvalitetsredovisning.

Humana quality index för koncernen kvartal 1 2019 ligger på 94, vilket är en ökning med 2 enheter jämfört med 2018 års sammanställda siffra.

Förbättringen beror på 3 variabler:

  • Deltagandet i Humanas utbildningsinsatser fortsätter att öka. Det är positivt och vi ser fortsatt stor utvecklingspotential i arbetet som Humana Academy igångsatt.
  • Frisktalen är höga under denna period vilket är väldigt positivt och bidrar till ett högra index.
  • Under Q1 har Humana anmält ett fåtal Lex Sarah och inga Lex Maria varför indikatorn för allvarliga avvikelser också förbättrats.

Flera av indikatorerna varierar under året och därför kan det vara svårt att direkt göra jämförelse med HQI för ett helt år. Vi kommer att se förändringar under året och kan vidta åtgärder vid behov.

Humana vill sätta en ny och högre standard för nordisk omsorg. Därför har vi tagit fram en modell för att kunna mäta och följa utvecklingen inom verksamheterna. Modellen bygger på två parallella angreppssätt: kvantitativa nyckeltal som bildar ett index, Humana quality index, HQI, samt klientens individuella plan där fokus ligger på personliga mål som styr insatsen. Båda är lika viktiga för helhetsbedömningen av kvaliteten.

– Genom att redovisa vår kvalitet öppet varje kvartal sätter vi en viss press på såväl oss själva som branschen i stort. När ”vinst i välfärden debatten” förhoppningsvis nu ligger bakom oss kan vi fokusera mer på att utveckla kvaliteten. Detta är ett av Humanas bidrag säger Eva Nilsson Bågenholm, kvalitetsdirektör Humana.

För mer information:
Eva Nilsson Bågenholm
kvalitetsdirektör Humana
eva.nilsson.bagenholm@humana.se
+4670-000 18 55

Patrik Silverudd
presschef Humana
patrik.silverudd@humana.se
+46766-112 111