Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Borås mest tillgängliga kommun i landet

Publicerad: 2019-06-05

Ett samhälles grad av civilisation kan mätas i hur väl de mest utsatta bemöts. Ökad tillgänglighet är viktigt för att minska utsatthet och isolering. I tio år har Humanas Tillgänglighetsbarometern mätt hur tillgängligheten ser ut i landets kommuner. Tyvärr har inte mycket hänt på dessa tio år, i vissa fall har det till och med blivit sämre. Men det finns hopp. Kommuner, som årets vinnare Borås, visar att man kan åstadkomma en hel del om man bara vill.

På de tre första platserna i riket kom i tur och ordning Borås, Halmstad och Höganäs. Halmstad låg på första plats två år i rad 2017 och 2018. Höganäs är en nykomling i toppen på rankingen. De deltog inte förra året, men fick mycket goda poäng i år. På platserna fyra till sex kom Skellefteå, Karlskoga och Stockholm.

- Bra jobbat av Borås. Vi inom Humana är stolta över att vi gjort Tillgänglighetsbarometern i tio år. Men det är helt obegripligt varför kommunerna inte kommit längre. Inom flera områden har det till och med blivit sämre. Vi kommer fortsätta att slåss för att Sverige ska bli ett mer tillgängligt samhälle, säger Andreas Westlund, vd för Humana Assistans.

SPF Seniorerna förundras över hur det kan komma sig att det fortfarande är en fjärdedel av kommunerna som saknar en bostadsförsörjningsplan för äldre.
- Det är känt att både antalet och andelen äldre ökar. Att en fjärdedel av kommunerna saknar en plan för seniorers boende är därför oklokt och i värsta fall oansvarigt, säger Eva Eriksson, förbundsordförande i SPF Seniorerna.

En fråga som är ny för i år handlar om kommunerna har en plan för hur skolorna ska agera när de tar emot elever med en förvärvad hjärnskada. Det kan bland annat röra sig om kognitiva svårigheter som kvarstår en längre tid efter en hjärnskakning eller följder av en hjärnhinneinflammation. Maria Lundqvist-Brömster, förbundsordförande Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är upprörd över det dåliga resultatet.
- När över 70 procent av kommunerna saknar en plan för detta visar det på att man inte tar allas rätt till utbildning på lika villkor på allvar säger Lundqvist-Brömster.

Fakta:

Tillgänglighetsbarometern 2019 har genomförts i samarbete mellan Humana, SPF Seniorerna och Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. Enkäten har gått ut till landets 290 kommuner med 20 frågor. Två av tre kommuner har svarat på enkäten. En god spridning mellan stora och små kommuner, storstad och landsbygd, rött och blått styre gör att Tillgänglighetsbarometern ger en god bild av läget i Sverige av i dag. Den långa tidsserien ger en god bild av ett Sverige där tillgänglighetsarbetet inte kommit så långt som vore önskvärt.

Humana, SPF Seniorerna och Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft lyfter fram åtta förslag till åtgärder som kommunerna bör genomföra. Dit hör övergripande planeringsfrågor, såsom att ha en särskilt ansvarig tjänsteman med rapporteringsansvar för dessa frågor, men också praktiska frågor, såsom tillgänglighet till badplatser och idrottshallar.

Dessa förslag och hela Tillgänglighetsbarometern hittar du här: www.humana.se/tillganglighet

För mer information:

Jonatan Arenius
Tillgänglighetsansvarig Humana, 070 410 56 11

Cecilia Boestad
Kanslichef Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, 0769-48 77 25

Martin Engman
Samhällspolitisk chef, SPF Seniorerna, 070–576 04 69