Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Humana startar kompetenshubb för socialtjänsten

Publicerad: 2019-06-13

Personalbrist och en pressad vardag gör att många socialsekreterare upplever det som svårt att få tid till kompetensutveckling. Humana hoppas nu tillgängliggöra och förenkla för socialtjänsten genom att lansera Socialenkanalen – en kompetenshubb på Youtube för de som arbetar inom socialtjänsten och med sociala frågor, eller bara är intresserade av socialt arbete.

Barnbarometern 2018, en rikstäckande kommunundersökning som Humana och Rädda Barnen årligen tar fram, visar att det finns skillnader mellan hur kommunerna arbetar och hur väl de lyckas.

– Branschen efterfrågar ett större utbyte av erfarenheter och erfarenhetsutbyte kring metoder och aktuella frågor. Samtidigt upplever många social­sekreterare det som mycket svårt att få tid till kompetensutveckling. Med Socialenkanalen tror vi att vi på ett nytt sätt kan stötta en pressad yrkesgrupp, säger Caroline Almgren, projektledare, Humana Individ och familj.

Socialenkanalen är en ny kompetenshubb med ett innehåll som speglar arbetet och verkligheten för de som arbetar inom socialtjänsten. Genom att möta medarbetare inom socialtjänsten och andra experter som delar med sig av erfarenheter kring metoder och den senaste forskningen ska möjligheten för att ta del av kompetensstärkande material stärkas utan att upplevas som tidskrävande.

Socialenkanalens första avsnitt handlar om barnens rättigheter. I och med att barnkonventionen inkorporeras i svensk lag den första januari 2020 har frågan fått ett ökat tryck.

– Barnens rätt till delaktighet i det stöd som ges är en ständigt aktuell fråga för landets kommuner. I ett reportage delar socialsekreterare från Härnösand och Maria Heimer, som forskar om barns rättigheter vid Uppsala universitet, med sig av sina erfarenheter. Ett annat reportage handlar om Örebros socialtjänsts metod för att förebygga radikalisering av unga, genom att tidigt stötta familjerna, säger Caroline Almgren.

Här hittar du första reportaget på socialenkanalen

Om Socialenkanalen
Socialenkanalen är en kompetenshubb för de som arbetar inom socialtjänsten, eller är intresserad av socialt arbete. Här finns kunskap om metoder och den senaste forskningen.

Mer information
Kontakta gärna Caroline Almgren
projektledare Humana Individ och familj
caroline.almgren@humana.se
070-520 26 55