Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Fortsatt höga siffror för Humanas kvalitet

Publicerad: 2019-08-09

Från och med i år presenterar vi inom Humana vår kvalitetsredovisning kvartalsvis på vår webb.

Humana quality index (HQI) för hela koncernen kvartal två 2019 ligger kvar på höga 94, det är en ökning med två procent jämfört med 2018 men är oförändrat jämfört med kvartal ett 2019. Det finns endast smärre förändringar inom affärsområdena.

– Vi gör detta för att vi är övertygade om att kvalitet ska mätas och följas upp. Vårt arbetssätt bidrar till att utveckla våra verksamheter och att ständigt ha hög kvalitet i fokus. Att presentera uppföljningen offentligt bidrar också till en ökad transparens och vi hoppas att fler följer i våra fotspår, säger Eva Nilsson Bågenholm, kvalitetsdirektör på Humana.


Fakta
Humana vill sätta en ny och högre standard för nordisk omsorg. Därför har vi tagit fram en modell för att kunna mäta och följa utvecklingen inom verksamheterna. Modellen bygger på två parallella angreppssätt: kvantitativa nyckeltal som bildar ett index, Humana quality index, HQI, samt klientens individuella plan där fokus ligger på personliga mål som styr insatsen. Båda är lika viktiga för helhetsbedömningen av kvaliteten.