Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Positivt att IVO granskar hälso- och sjukvården på HVB-hem

Publicerad: 2019-08-14

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har föresatt sig att bättre granska HVB-hemmen, något som Humana och andra seriösa aktörer i branschen efterfrågat. Nu har fokus riktats på hur hälso- och sjukvården fungerar inom HVB-verksamheterna.

IVO har därför genomfört en pilotgranskning där bland annat Humanas HVB-hem Gandalf granskades. Syftet med tillsynen är att granska hur verksamheten hanterar läkemedel när det finns respektive inte finns en egenvårdsbedömning. IVO har granskat att läkemedelshanteringen har skötts på ett bra sätt, att rutiner och regelverk samt medicindelegering både är kända och använda av medarbetarna.

I det beslut som Humana tagit emot från IVO ser vi glädjande att det inte funnits några brister inom de områden som granskningen omfattade på Gandalf. Genom pilotgranskningen blir det förhoppningsvis lättare för IVO hur de ska gå tillväga och vad man ska titta på inför framtida granskningar.

– Det är mycket bra att IVO granskar även hälso- och sjukvården på HVB-hemmen i Sverige. Det är väldigt hedrande att man valde ut en av våra enheter som pilotprojekt. Humana vill både vara ett föredöme och bidra till att sätta en högre standard för svensk omsorg och då krävs det att kvalitetsarbetet fungerar väl inom alla områden, säger Kristina Jern, koncernansvarig hälso- och sjukvård på Humana.

För mer information:
Patrik Silverudd, presschef Humana
patrik.silverudd@humana.se
0766-112 111