Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Humanas kvalitetsarbete ger fortsatt bra resultat

Publicerad: 2019-10-31

Från och med i år presenterar Humana sin kvalitetsredovisning kvartalsvis på webben för att öka transparensen. Humana ligger kvar på höga 94 i kvalitetsindexet för kvartal 3.

– Det finns inga genvägar för bra kvalitet. Humanas kvalitetsarbete kännetecknas av evidensbaserade metoder, individuella lösningar, hög kompetens och en stark värdegrund. Kvaliteten måste mätas och följas upp. Det känns väldigt bra att vi ligger högt i mätningarna och jag hoppas att vi också kan inspirera andra att jobba mer med kvalitetsfrågorna, säger Humanas kvalitetsdirektör Eva Nilsson Bågenholm.

Mer om kvalitet

Humana strävar efter att sätta en ny och högre standard för nordisk omsorg. Genom en egenutvecklad kvalitetsmodell mäts dels kvantitativa nyckeltal som bildar Humana Quality Index och dels hur väl man följer upp klienternas individuella planer där fokus ligger på personliga mål som styr insatsen. Båda är lika viktiga för helhetsbedömningen av kvaliteten.

  • Läs kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2019

Humanas kvalitetsdirektör Eva Nilsson Bågenholm om vår kvalitetsmodell och hur viktigt resultatet av mätningarna faktiskt är: