Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Sminkning ej grundläggande behov enligt Högsta förvaltningsdomstolen

Publicerad: 2019-12-03

Högsta förvaltningsdomstolen fastställer i mål 1959-19 att sminkning inte räknas som ett grundläggande behov som ger rätt till personlig assistans.

Sminkning har länge varit ett hjälpbehov som har varit svårt att placera. Är det ett grundläggande behov som hör till personlig hygien och som dessutom kan ge rätt till personlig assistans eller är det ett övrigt hjälpbehov som man kan beviljas assistans för endast om man har andra grundläggande behov i tillräcklig omfattning?

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har nu meddelat dom i frågan och väljer även denna gång den mest restriktiva tolkningen av lagtext och förarbeten. Istället för att utgå från målet med lagstiftningen, att personer med omfattande funktionsnedsättning ska ha möjlighet att leva som andra, har HFD använt sig av Svenska Akademins ordbok för att ta reda på vad hygien egentligen kan betyda.

Sminkning inte tillräckligt integritetskänsligt
HFD menar att endast sådant som utförs i syfte att hålla sig ren ingår i begreppet personlig hygien. Redan på grund av den anledningen är sminkning inte ett grundläggande behov. Dessutom menar HFD att även om sminkning hade varit ett grundläggande behov är det inte givet att det hade bedömts som tillräckligt privat och integritetskänsligt eftersom sminkning ofta erbjuds på privata salonger och offentligt på stora varuhus.

HFD:s uttalanden i domen kommer att få konsekvenser för tillämpningen av lagstiftningen även på andra områden än sminkning. Det är många moment som hittills fallit under begreppet personlig hygien som inte direkt syftar till att hålla sig ren. Till exempel klippa naglarna, rolla på deodorant, kamma håret, raka sig osv. Det är också många tjänster som kan utföras på salong. Det får emellertid orimliga konsekvenser om personer som på grund av funktionsnedsättning inte själva kan klara dessa moment inte heller kan få hjälp med det eftersom de kan boka tid för hjälpen på en privat salong.

Humana Assistans remissvar
Just nu ligger ett lagförslag att skriva in HFD:s mycket restriktiva tolkning av LSS i själva lagtexten. Det lagförslaget är ute på remiss och senast den 9 december ska remissvaren vara inskickade. Humana Assistans kommer att svara på remissen och uppmärksamma lagstiftaren på det orimliga i att i själva lagtexten skriva in den restriktiva tillämpningen som gör att personer med omfattande funktionsnedsättning inte får sina behov tillgodosedda.