Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Fortsatt hög kvalitet – trots Corona-pandemi

Publicerad: 2020-04-29

Första kvartalet har kvalitetsmässigt varit en framgång trots Corona-pandemin. Humana ligger som koncern kvar på höga 94/100 i kvalitetsindex. Kvalitetsdirektör Eva Nilsson Bågenholm är mycket nöjd med arbetet.

– Första kvartalet 2020 har förstås i mångt och mycket präglats av Corona. Och då inte minst förberedelser inför den spridning som myndigheterna aviserade skulle komma. Det arbetet har gjorts på bred front men givetvis har inte minst vår hälso- och sjukvårdspersonal dragit ett tungt lass. Situationen har hanterats på ett bra och säkert sätt. Trots detta, eller kanske tack vare, har det kvalitetsmässigt varit ett framgångsrikt kvartal säger Humanas kvalitetsdirektör Eva Nilsson Bågenholm.

– Jag är extra nöjd med två saker kvalitetsmässigt. Dels att vi än så länge inte kan se någon ökning av antalet avvikelser trots läget. De allvarliga har snarare minskat under kvartalet, men vi kommer följa utvecklingen noga. Det andra är att det hårda arbete man lagt ner inom Individ och Familj för att få upp andelen klienter med individuell plan har gett ett mycket bra resultat. konstaterar Eva Nilsson Bågenholm.

Fler medarbetare har gått utbildningar genom Humana Academy, delvis som följd av förberedelser inför pandemin. Antalet allvarliga avvikelser ligger lågt - inga alls från äldreomsorgen, nio från Individ och Familj, två från personlig assistans och fyra från Norge. En personuppgiftsincident har rapporterats till Datainspektionen. Andelen sjukskrivna ökade under mars, vilket var väntat, men den långsiktiga nivån ligger fortsatt lågt.

Exempel på förberedelser inom Humana inför Corona-pandemin:

Nya riktlinjer och utökade rutiner för att klara av pandemin i verksamheterna har tagits fram och implementerats

  • De medicinskt ansvariga sjuksköterskorna (MAS) har utgjort ett särskilt starkt stöd till alla affärsområden
  • Humana Academy har tagit fram en digital utbildning (bas och avancerad) för personer utan formell sjukvårdsutbildning
  • Två utbildningar har lyfts fram för alla medarbetare: Basala hygienregler och Covid-19 vilket har gjort att antalet användare av Humana Academy har ökat
  • Humanas ledningssystem Parus har blivit stresstestat under kvartalet på grund av Corona och har visat sig klara av detta

Mer om kvalitet
Från och med 2019 presenterar Humana sin kvalitetsredovisning kvartalsvis på webben för att öka transparensen. Humana ligger kvar på höga 94 i kvalitetsindexet för första kvartalet 2020.

Humana strävar efter att sätta en ny och högre standard för nordisk omsorg. Genom en egenutvecklad kvalitetsmodell mäts dels kvantitativa nyckeltal som bildar Humana Quality Index och dels hur väl man följer upp klienternas individuella planer där fokus ligger på personliga mål som styr insatsen. Båda är lika viktiga för helhetsbedömningen av kvaliteten.

Läs kvartalsrapporten för första kvartalet 2020

Så här är Humana Quality Model uppbyggd

För mer information kontakta 
Patrik Silverudd, presschef
0766-112 111