Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Bra saker i assistansyrkesutredningen - men den måste följas av ökade resurser

Publicerad: 2020-06-11

Tidigare i år presenterades den statliga offentliga utredningen Översyn av yrket personlig assistent (SOU 2020:01). Utredningen föreslår ett antal åtgärder för att förbättra och tydliggöra regler och rutiner för personliga assistenter och assistansanordnare. Förslagen har skickats på remiss och Humana Assistans har som en stor och seriös aktör fått möjlighet att lämna synpunkter på förslagen. 

Humana Assistans anser att de flesta förslagen är bra och att utredningen på många punkter lyckas sätta fingret på de utmaningar som finns i branschen. Inte minst anser vi att det är bra att man lyfter fram förslag med krav på kollektivavtal eller jämförbara avtal på utförarna. Vi har tillsammans med olika professioner inom Humana Assistans sammanställt ett remissvar som är överlämnat till utredningen. Läs hela remissvaret

Utredningens uppdrag har inte varit att se över finansieringen av personlig assistans. Men det är lätt att förstå att arbetsförhållandena inom personlig assistans inte gynnats av de stora nedskärningar som staten ägnat sig åt de senaste fem-sex åren. Ersättningsnivån måste börja höjas för att matcha rimliga löneökningar.

Josefin Mikaelsson | Chefsjurist
Josefin.Mikaelsson@humana.se