Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Hårt arbete bakom fortsatt hög kvalitet under pandemin

Publicerad: 2020-08-14

Trots en mycket tuff vår för all omsorg håller Humanas verksamheter ställningarna inom kvalitetsområdet. Kvalitetsindexet ligger oförändrat på 94/100 för kvartalet. Några av de mest glädjande sakerna är att sjukskrivningarna gått ner till normala nivåer i juni efter en höjning i april samt att kundnöjdheten ökat inom Individ- och familj i Sverige.

– Andra kvartalet har kanske än mer än första handlat mycket om hanteringen av den pågående pandemin. De förberedelser som gjordes tidigt har också varit fruktbara så till vida att vi på ett bra sätt kunnat hantera de relativt få utbrott av covid-19 som vi har haft i våra verksamheter. Vi vet att det kan komma in smitta men också hur vi ska hantera det på ett så säkert sätt som möjligt. Jag är stolt över våra verksamheter, säger Humanas kvalitetsdirektör Eva Nilsson Bågenholm.

– Det finns inga genvägar. En kombination av goda förberedelser och starka insatser från medarbetarna har gett ett bra resultat hittills under pandemin. Vi har haft god tillgång till skyddsutrustning och många medarbetare har gått våra digitala utbildningar bland annat om basala hygienrutiner, säger Eva Nilsson Bågenholm.

  • Stabilt resultat för kvartal två: HQI ligger kvar på 94/100
  • Högre sjuktal i april har planats ut till mer normala nivåer i maj och juni
  • Många fler medarbetare har gått digitala utbildningar inom Humana Academy
  • Signifikant högre kundnöjdhet inom Individ- och familj i Sverige
  • Krishanteringen av coronapandemin har hittills fungerat väl – en mer utförlig utvärdering ska göras under hösten

Mer om kvalitet
Från och med 2019 presenterar Humana sin kvalitetsredovisning kvartalsvis på webben för att öka transparensen. Humana ligger kvar på höga 94 i kvalitetsindexet för första kvartalet 2020.

Humana strävar efter att sätta en ny och högre standard för nordisk omsorg. Genom en egenutvecklad kvalitetsmodell mäts dels kvantitativa nyckeltal som bildar Humana Quality Index och dels hur väl man följer upp klienternas individuella planer där fokus ligger på personliga mål som styr insatsen. Båda är lika viktiga för helhetsbedömningen av kvaliteten.

Här hittar du kvalitetsrapporten  

Så här är Humana Quality Model uppbyggd

För mer information kontakta 
Patrik Silverudd, presschef
0766-112 111