Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Toppnotering på kvaliteten trots pandemi

Publicerad: 2020-10-30

Inte minst en kraftigt förbättrad kundnöjdhet inom personlig assistans har haft betydelse för att Humanas kvalitetsindex, HQI, når ett all-time-high sedan koncernen införde indexet för fyra år sedan. Under tredje kvartalet ligger HQI på 95/100. Höjningen från 94 till 95/100 kan tyckas marginell, men kvalitetsdirektör Eva Nilsson Bågenholm konstaterar att det är hårt jobb som ligger bakom och är mycket nöjd med resultatet.

”Det har varit ett tufft år inom alla omsorgsverksamheter. Oerhört stort fokus har legat på att hålla corona borta från våra verksamheter och även om pandemitrycket minskade något under tredje kvartalet kan man konstatera att det verkligen ligger ett hårt arbete bakom att upprätthålla kvaliteten i verksamheterna”, säger Eva Nilsson Bågenholm, Humanas kvalitetsdirektör.

”Det är extra glädjande att vi inte bara lyckats hålla ställningarna inom kvalitet utan dessutom har gått ett steg till och närmar oss det långsiktiga målet. Det är väldigt bra. Jag är väldigt stolt över det hårda arbete som görs för att nå de goda resultaten", säger Eva Nilsson Bågenholm.

Humana Quality Index, kvartal tre 2020:

  • Stärkt resultat för HQI. All-time-high med 95/100
  • Klart högre kundnöjdhet inom personlig assistans. En viss minskning inom äldreomsorgen.
  • Antalet allvarliga avvikelser har fortsatt minska
  • Antalet digitala utbildningstillfällen i koncernen ökar
  • Hanteringen av coronapandemin har fortsatt fungerat väl inom koncernen.
  • Andelen individuella planer har en noterbar minskning i Finland där vissa mätproblem ska redas ut.

Mer om kvalitet
Sedan 2019 presenterar Humana sin kvalitetsredovisning kvartalsvis på webben för att öka transparensen.

Humana strävar efter att sätta en ny och högre standard för nordisk omsorg. Genom en egenutvecklad kvalitetsmodell mäts dels kvantitativa nyckeltal som bildar Humana Quality Index och dels hur väl man följer upp klienternas individuella planer där fokus ligger på personliga mål som styr insatsen. Båda är lika viktiga för helhetsbedömningen av kvaliteten.

Här hittar du kvalitetsrapporten för tredje kvartalet.

Så här är Humana Quality Model uppbyggd.

För mer information kontakta:
Patrik Silverudd, presschef
0766-112 111