Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Den som värnar assistansen motverkar fusk

Publicerad: 2021-01-19

Under lång tid har personlig assistans dragits med fuskrykten. Fusket utgör en väldigt liten del av all assistans som utförs. Men det förekommer tyvärr och det är mycket bra att SVT och andra granskar och lyfter upp detta.

Just nu är det som brukar kallas för ”brukarimport” och skenanställningar som är i fokus. Humana Assistans beslutade för många år sedan att inte göra nyanställningar utanför EES-området just för att undvika risken att enskilda medarbetare eller kunder hamnade i kläm. Humana arbetar också på många andra sätt för att motverka fusk och felaktigt utnyttjande av assistans.

”Den som värnar om personlig assistans motverkar fusk och det gör vi inom Humana. Vi tog beslutet att sätta stopp för nyanställningar för personer utanför EES-området redan 2012 för att försäkra oss om att vi inte skulle kunna utnyttjas i liknande upplägg som SVT granskat. Det är ett beslut jag är mycket glad över att vi tog”, säger Andreas Westlund, affärsområdeschef Humana Assistans.

”Det är i slutänden personer med funktionsnedsättningar som drabbas av fusket och den debatt som följer. Det försvårar i praktiken för personer som borde ha rätt till personlig assistans att få detta och gör tillvaron mer osäker för de som trots allt har fått sin rätt tillgodosedd. Detta gör mig förbannad på ren svenska, avslutar Andreas Westlund.

Humana anser att det är viktigt att man vidtar åtgärder för att stoppa fusk och andra oegentligheter så att människor inte utnyttjas och skattemedel utbetalas felaktigt.

Därför har Humana nolltolerans mot fusk och jobbar med tydliga rutiner för hur man ska agera vid kännedom om att assistansen inte utförs eller redovisas korrekt. Anmälan görs så snabbt som möjligt till Försäkringskassan och i vissa fall även till polisen. Humana anser att alla utförare borde följa samma tydliga regelverk som Humana.

För mer information

Andreas Westlund, affärsområdeschef Humana Assistans
Andreas.Westlund@humana.se

Patrik Silverudd, presschef Humana
Patrik.silverudd@humana.se, 0766-112 111