Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Ingen visste då vad vi vet nu – Humanas coronarapport

Publicerad: 2021-02-10

Under hösten beslöt Humana att genomföra en undersökning bland kunder, klienter och medarbetare om hur man såg på Humanas arbete under pandemin. Allt för att lära oss och bli bättre. Humanas kvalitetsdirektör Eva Nilsson Bågenholm berättar här om resultatet.

Eva Nilsson Bågenholm, du har tagit fram en rapport om Humanas hantering av coronapandemin, varför det?

- För ett år sedan samlade vi den centrala krisgrupp inom Humana som sattes ihop för att samordna alla våra olika verksamheter i arbetet med corona. Värt att notera att WHO först i mars deklarerade att det var en pandemi. Men tecknen fanns redan i februari och vi agerade efter det.

- Ingen visste då att vi så här ett år senare skulle behöva fortsätta det arbetet. Det är alltid viktigt att utvärdera en stor krisinsats som denna, vi vill veta vad som fungerat bra och vad som kunde varit bättre. Utav det vill vi lära för att kunna hantera framtida kriser än bättre. Därför skickade vi ut undersökningar till både medarbetare och kunder. 

Om du skulle sammanfatta rapporten väldigt kort – vad skulle du säga då? 
- Jag är glad över att Humanas krishantering överlag har fungerat väl med relativt låg smittspridning i våra verksamheter samt att vi haft relativt god tillgång till både skyddsmaterial såväl som personal. Med det sagt har jag stor förståelse för att varje individ som blivit smittad själv eller har en anhörig som blivit smittad hos oss tycker att det är en för mycket. Och periodvis, inte minst i början av pandemin, har läget varit ansträngt. De undersökningar vi har gjort visar också att både medarbetare och kunder ger oss som arbetsgivare och omsorgsgivare högt betyg för hanteringen av pandemin.

Vilka lärdomar kan man dra av rapporten?
- Av rapporten och av själva arbetet under pandemin kan man dra flera lärdomar. Kommunikationen är väldigt viktig och vi kunde inledningsvis varit tydligare. MyHumana, koncernens gemensamma intranät, har blivit primära källan för information till medarbetare – digitaliseringen har ökat kraftigt överlag. Utbildningsmässigt har Humana Academys lärportal varit ett mycket bra stöd för utbildningar i Sverige och implementering pågår i övriga länder. I Sverige har två av tre medarbetare utbildats i basala hygienrutiner genom lärportalen vilket är väldigt bra. Vi kan också konstatera att efterlevnaden av hälso- och sjukvårdsrutinerna har varit god, men kräver kontinuerlig uppföljning och säkerställande att all personal har rätt kompetens​. 

Till sist – nåt du vill hälsa alla medarbetare?
- Tack för ett fantastiskt arbete så här långt. Men det är tyvärr inte över ännu - håll i och håll ut. Vaccinationerna är i full gång och jag hoppas att alla som kan också går och vaccinerar sig. Jag tycker det är en solidaritetshandling med dem som inte kan vaccinera sig och med de riskgrupper som fortfarande löper stor risk att drabbas väldigt hårt av covid-19. 

Nedan kan du se en sammanfattande bild av rapporten:

Coronaundersökning.jpg

För mer information:
Patrik Silverudd, presschef Humana
Tel: 0766-112 111