Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Stabilt hög kvalitetsnivå

Publicerad: 2021-02-04

Trots en andra våg av pandemin bibehåller Humana rekordnivån 95/100 i Humanas kvalitetsindex, HQI, under kvartal fyra 2020. Samtliga affärsområden ligger stabilt på samma nivå som kvartal tre. Såväl Humanas kvalitetsdirektör Eva Nilsson Bågenholm som Humanas vd Rasmus Nerman är stolta över det fantastiska arbete som gjorts inom företaget.

”Den andra vågen av pandemin som kom under hösten gjorde att det hårda trycket inom många verksamheter kvarstod även under det sista kvartalet. Så mycket fokus har legat på att hålla corona borta från våra verksamheter. Samtidigt har vi kunnat jobba vidare med övriga kvalitetsfrågor”, konstaterar Eva Nilsson Bågenholm, Humanas kvalitetsdirektör.

”Det är fantastiskt att vi lyckats upprätthålla och utveckla vårt kvalitetsarbete trots den pågående pandemin. Vilket enormt fint arbete. Jag har aldrig varit mer stolt som vd än nu”, säger Rasmus Nerman vd Humana

Nyheter kvartal fyra: 
Humanas kvalitetsindex HQI ligger stabilt på 95 under kvartal fyra 2020, vilket är all-time-high sedan mätningarna inleddes för tre år sedan. 

Den ökade kundnöjdheten inom personlig assistans redan kvartal tre var en bidragande orsak till att HQI steg och glädjande nog ligger kundnöjdheten kvar på 90 procent.  

För hela koncernen är kundnöjdheten 85 procent kvartal fyra, vilket också är högt.  

Under fjärde kvartalet 2020 har antalet allvarliga avvikelser ökat något jämfört med tredje kvartalet. Åtta Lex Sarah skickades till IVO under kvartalet, ingen Lex Maria. 

Andelen individuella planer som är uppföljda enligt plan ökar från 82 till 85 procent för koncernen i sin helhet under sista kvartalet. Inom personlig assistans tappar man tyvärr en del men arbetar nu hårt för att åter säkra att de individuella planerna följs upp.  

Glädjande nog har inga personuppgiftsincidenter behövts rapporterats in under kvartalet.  

Här berättar kvalitetsdirektör Eva Nilsson Bågenholm hur hon ser på resultatet för kvartal fyra.

Mer om kvalitet
 

Sedan 2019 presenterar Humana sin kvalitetsredovisning kvartalsvis på webben för att öka transparensen. 
 
Humana strävar efter att sätta en ny och högre standard för nordisk omsorg. Genom en egenutvecklad kvalitetsmodell mäts dels kvantitativa nyckeltal som bildar Humana Quality Index och dels hur väl man följer upp klienternas individuella planer där fokus ligger på personliga mål som styr insatsen. Båda är lika viktiga för helhetsbedömningen av kvaliteten. 

Här hittar du kvalitetsrapporten för fjärde kvartalet.

Så här är Humana Quality Model uppbyggd.

För mer information kontakta: 
Patrik Silverudd, presschef 
Tel: 0766-112 111