Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Humana publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2020

Publicerad: 2021-04-01

Humana publicerar i dag sin års- och hållbarhetsredovisning för 2020.

Humanas års- och hållbarhetsredovisning för 2020, inklusive den legala årsredovisningen, den lagstadgade hållbarhetsrapporten samt även hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards, alternativ Core, finns nu tillgänglig på humanagroup.se:

Humana års- och hållbarhetsredovisning 2020

I års- och hållbarhetsredovisningen för 2020 sammanfattar Humana året finansiellt, vi visar också hur Humana bidrar till ett hållbart samhälle.

"2020 går till historien som coronaåret. Så även för Humana, där vi arbetade dag och natt för att motverka smittspridning i våra verksamheter. Samtidigt ökade vi takten på vår digitaliseringsresa, förbättrade verksamhetsstyrningen och stärkte vår position som en ledande nordisk omsorgskoncern. När fokus på hållbarhet ökar i samhället blir det allt tydligare vilken viktig roll Humana fyller och att vägen framåt är given: att fortsätta bidra på individnivå i samhället samtidigt som vår modell bidrar till en sund samhällsekonomi och därmed till en hållbar välfärd", säger Rasmus Nerman, Humanas vd och koncernchef.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Sönne, chef investerarrelationer och hållbarhet
Tel: 070-601 48 53 
anna.sonne@humana.se