Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Hög kvalitetsnivå för Humana – vissa variationer mellan affärsområdena

Publicerad: 2021-04-28

Humana rapporterar en fortsatt hög kvalitetsnivå för första kvartalet, men med skiftningar mellan affärsområdena. Sammantaget backar koncernen en procentenhet i Humanas kvalitetsindex, HQI, jämfört med föregående kvartal, till 94/100. Bakom siffran ligger en viss nedgång för affärsområdena Äldreomsorg och Finland, medan Personlig assistans ökat till rekordhöga 98/100.

— Äldreomsorgen har burit en stor börda genom pandemin och det har tyvärr till slut gett ett något sjunkande resultat i medarbetar- och kundnöjdhet, vilket påverkat HQI negativt. Samtidigt kan jag konstatera att det är imponerande att personlig assistans, trots utmaningarna med pandemin, lyckats öka detsamma, säger Eva Nilsson Bågenholm, kvalitetsdirektör på Humana.

Alla affärsområden arbetar fortsatt hårt med att förebygga att covid-19 smittan sprids och Humana har lyckats hålla smittan på en relativt låg nivå. Vaccinering pågår och inom både äldreomsorgen och LSS-boenden i Sverige har alla kunder och klienter som önskat vaccin nu fått även den andra sprutan. Man fortsätter dock att upprätthålla den höga skyddsnivån, då faran ännu inte är över.

Under första kvartalet 2021 har antalet allvarliga avvikelser minskat jämfört med föregående kvartal inom Humana. Tre Lex Sarah-anmälningar och en Lex Maria-anmälan har lämnats in till IVO. När det gäller andel individuella planer som är uppföljda enligt plan ligger värdet på en oförändrad nivå på 85/100 för första kvartalet 2021 jämfört med sista kvartalet 2020.

— Humana strävar efter att sätta en ny och högre standard för nordisk omsorg. Att mäta kvaliteten och redovisa resultatet regelbundet är ett viktigt steg på vägen. Vi saknar inte utmaningar, men våra verksamheter fortsätter att leverera bra kvalitet som möjliggör för fler personer att få ett bra liv, avslutar Eva Nilsson Bågenholm.

Mer om kvalitet inom Humana:
Sedan 2019 presenterar Humana sin kvalitetsrapport kvartalsvis på webben för att öka transparensen.

Genom en egenutvecklad kvalitetsmodell mäts dels kvantitativa nyckeltal som bildar Humana Quality Index och dels hur väl man följer upp klienternas individuella planer där fokus ligger på personliga mål som styr insatsen. Båda är lika viktiga för helhetsbedömningen av kvaliteten.

Här hittar du kvalitetsrapporten för första kvartalet 2021.

Så här är Humana Quality Model uppbyggd.

För mer information kontakta:
Patrik Silverudd, presschef
Tel: 0766-112 111