Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Angående misstänkt grovt brott på äldreboende

Publicerad: 2021-10-20

Den 6 oktober fick vi via media veta att en person har häktats misstänkt för våldtäkter på Riddarstensgården, Humanas äldreboende i Lerum. Brotten ska ha begåtts mellan 2015 och 2017 när den misstänkte arbetade på Riddarstensgården.

– Det är fruktansvärda misstankar riktade mot en tidigare anställd som vi ser allvarligt på. Det var en chock när detta uppdagades, flera år efter händelserna ska ha ägt rum. Så fort vi fick kännedom informerade vi medarbetare, anhöriga och i den mån det är möjligt även våra boende och erbjöd stöd. Vi samarbetar såklart också med polisen i deras utredningsarbete, säger Anders Broberg, chef Äldreomsorg på Humana.

Polisens förundersökning om våldtäkterna 2015–2017 är sekretessbelagd. Det gör att Humana inte har mer information än det som står i pressmeddelanden från åklagaren i ärendet.

I veckan har media uppmärksammat ett helt annat ärende som avser 2021. Det riskerar olyckligtvis att sammanblandas och förväxlas med de hemska misstankarna kring våldtäkter åren 2015–2017.

Det andra ärendet, från 2021, rör en anmälan som en person gjort av Riddarstensgården till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Personen som gjort anmälan var anställd på boendet under ett par månader våren 2021. Ett par månader efter att personen slutat gjorde vederbörande en anmälan till IVO och hävdade en rad missförhållanden på boendet.

Humana har noga utrett de påstådda missförhållandena. Humanas kvalitetsavdelning har genomfört en lex Sarah med anledning av anmälan, och har också på IVO:s begäran yttrat sig om anmälan. Både utredningen enligt lex Sarah och yttrandet är inlämnade till IVO.

Utredningen har inte kunnat identifiera någon av de påstådda missförhållandena till händelser i tid, inte heller till någon kund. Anmälaren minns inte vem som var utsatt, inte heller när det ska ha skett, annat än att det var i mars 2021.

Av utredningen, som bygger på intervju med anmälaren, intervjuer med medarbetare  på avdelningen (individuella) och chefer samt styrdokument, framgår att anmälarens faktauppgifter inte stämmer. Anmälaren och avdelningens samtliga övriga medarbetare lämnar motsatta uppgifter och gör helt andra tolkningar av förhållandena för arbetet i mars 2021. Det faktum att övriga medarbetares tolkning delas av arbetsgruppen som helhet, talar för att det är den rimligaste tolkningen.

Vår slutsats är därför att sannolikheten är hög för att de påstådda händelserna inte alls har inträffat så som de beskrivits av anmälaren. Vårt ställningstagande är att det inte föreligger någon påtaglig risk för missförhållanden i verksamheten.

Vad gäller en påstådd händelse kopplad till intimhygien så har anmälaren uppgett att en medarbetare utfört intimhygien på ett olämpligt sätt. Såväl intervjuer med anmälaren som medarbetare visar på motsatsen: medarbetaren har gjort det som förväntas och vad som lärs ut till alla. Medarbetare och handledare ser inte det som beskrivits av anmälaren som en kränkning utan uppfattar tvärtom att rutinen har följts. I all omvårdnad är respekten för den boende alltid första fokus.

Vad gäller övriga påstådda missförhållanden så har inte heller dessa kunnat identifieras eller styrkas. Tvärtom är medarbetarnas upplevelse att bemanningen är tillräcklig och flexibel. Resurser finns och sätts in när så behövs. De boende får mat och dryck genom regelbundna mål över dygnet och därutöver efter önskan och behov. Stämningen och kommunikationen fungerar bra. Behövs mer stöd så finns det att få via sjuksköterska, gruppledare eller chef. Arbetsledningen i form av verksamhetschef och gruppledare upplevs som tillgängliga och närvarande, de lyssnar och vidtar åtgärder.

Verksamheten är Silviahemscertifierad. Det innebär att personalen på enheten är utbildade i demensvård i syfte att kunna bidra till högsta möjliga livskvalitet för de demenssjuka, oavsett sjukdomsgrad, och deras anhöriga. Silviahemmet gör årliga uppföljningar och bistår med kompletterande utbildning av personal vid behov.

I Socialstyrelsens brukarundersökningar har boendet fått mycket höga betyg av boende/anhöriga. 

Humanas medarbetarundersökning, som genomförs anonymt och årligen, visar att medarbetarnöjdheten är hög på Riddarstensgården.

Socialstyrelsens brukarundersökning 2019 – Riddarstensgården i Lerum

Socialstyrelsens brukarundersökning 2018 – Riddarstensgården i Lerum

Medarbetarundersökning 2021 – Riddarstensgården i Lerum

2020 genomförde Socialstyrelsen ingen brukarundersökning på grund av pandemin.

Lex Sarah-utredning och yttrande kan begäras ut från IVO. 

Vid frågor, vänligen kontakta

Jonatan Arenius, presskontakt Humana
tel 0704 10 56 11
jonatan.arenius@humana.se