Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

"För oss på Humana är det viktigt att prioritera forskning"

Publicerad: 2021-10-04

Innovation och forskning är viktigt för att klara framtidens utmaningar, det skriver Almega i en ny rapport. Humana intervjuas som ett av företagen som ligger i framkant. "Vi drivs av att utveckla behandlingsmetoder som förbättrar situationen för de vi hjälper", säger Eva Nilsson Bågenholm, Humanas kvalitetsdirektör.

Det finns ett stort behov av forskning inom omsorgsområdet visar Almega i Rapporten ”Tjänstesektorns roll i framtidens forskning”. Samtidigt är det inte helt enkelt för ett företag som Humana att bidra och hitta finansiering att delta i forskningsprojekt. Regionerna har ett uttalat uppdrag att utveckla hälso- och sjukvård, något motsvarande uppdrag har sällan kommunerna vad gäller omsorg.

– Det innebär att forskning inte ingår i våra avtal med svenska kommuner, vilket är synd, vi skulle gärna se att kommunerna hade ett bredare uppdrag, säger Eva Nilsson Bågenholm.

Ett av Humanas pågående projekt handlar om att implementera föräldraskapsprogrammet e-Connect i verksamheten. Connect är ett föräldrastödsprogram för föräldrar och andra omsorgsgivare. På HVB-hem används Connect som ett förhållningssätt/metod för personal genom att öka deras lyhördhet och förmåga att skapa tillit och medverka till förändring hos de ungdomar de möter.

– Vi arbetar med att införa det i digital form och då heter det e-Connect. Vi hoppas att det kan ha samma effekt som att mötas fysiskt, säger Eva Yamba Yamba, metodgarant/utbildare på Humana som arbetar i projektet. Projektet är ett brett samarbete med flera olika aktörer, där Simon Fraser University i Kanada leder projektet. Humanas bidrag är utbildning och handledning av personalen.

Bara en liten del av era klienter och kunder får direkt nytta av forskningen, varför är det ändå prioriterat?
– Forskningen behövs inom alla områden och det skapar engagemang för att driva andra liknande projekt, säger Eva Nilsson Bågenholm.

– Även om det är svårt att få ihop ekonomin i att delta i forskningsprojekt så kommer vi att fortsätta, vi drivs av att utveckla behandlingsmetoder för de individer vi hjälper, säger hon

Rapporten Tjänstesektorns roll i framtidens forskning presenterades i veckan. Ta del av den här:
https://www.almega.se/app/uploads/2021/09/2109-forskning-och-innovation.pdf