Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Socialstyrelsen rekommenderar TFCO för att förebygga återfall i brott bland unga

Publicerad: 2021-11-16

Socialstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd med rekommendationer om insatser som alla kommuners socialtjänster bör erbjuda för barn och ungdomar som löper hög risk för fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott. Fem former av insatser rekommenderas varav en är TFCO, en familjeinriktad metod som Humana erbjuder och även är metodgarant för Skandinavien.

"Det är mycket bra att Socialstyrelsen nu så tydligt går ut och rekommenderar behandling inom TFCO som ett alternativ till låst institution för denna målgrupp som annars ofta gäller. Det är vetenskapligt beprövad metod, som vi är väldigt stolta att vi sedan många år har förtroende att sköta all implementering av i Norden", säger Cissi Green, handledare och metodgarant TFCO Norden på Humana. 

TFCO, Treatment Foster Care Oregon, är en intensiv, familjeinriktad insats för familjer vars ungdomar har allvarliga beteendeproblem, som kriminellt beteende, hög skolfrånvaro, missbruk och vagabondering och där situationen är så allvarlig att en placering på SIS institution eller HVB är alternativet. TFCO kan också vara eftervård till placering på SIS eller HVB. Under insatsen bor ungdomen i ett specialutbildat familjehem, en behandlingsfamilj.  

Det är första gången som Socialstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd med rekommendationer om psykosociala insatser som alla kommuners socialtjänster bör erbjuda för barn och ungdomar som löper hög risk för fortsatt normbrytande beteende. Rekommendationerna baseras på ett stort vetenskapligt underlag och har tagits fram i samverkan med externa experter och företrädare från socialtjänsten. Många av insatserna har funnits i Sverige under flera år, men enligt Socialstyrelsens öppna jämförelser erbjuder till exempel bara mindre än hälften av kommunerna de metoder för familjebehandling som finns med bland rekommendationerna för 12–17-åringarna. 

I Sverige bedrivs TFCO-programmet i dag av fem team, varav fyra drivs av Humana - i Skövde, Linköping, Stockholm och Lund - och ett av Hässleholm SIS. På Humana arbetar två metodgaranter, Cissi Green samt Anna Marschall. 

Humana har ett partnerskap med TFC Consultants i Oregon, vilket bland annat innebär att Humana ansvarar för att implementera, utbilda och handleda nya TFCO-team som vill starta upp i Norden. 

Läs Socialstyrelsens rekommendation

Läs om TFCO på Humanas hemsida

Läs om TFCO i Humanas kundtidning Humant, där Elin och Lars berättar om hur det är att vara behandlingsfamilj på Humana.

Så funkar TFCO - en behandlingsfamilj berättar

 

Vid frågor, vänligen kontakta

A person posing for the camera
Anna Marshall Metodgarant TFCO