Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Viktig domstolsvinst kring föräldraansvar

Publicerad: 2021-11-26

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har nu avkunnat ett positivt domslut för svenska barnfamiljer med personlig assistans.

Humana Assistans har drivit ett ärende som rör föräldraansvaret ända upp till HFD. Sakfrågan i målet handlar om kommunens rätt att göra avdrag för föräldraansvar vid tillfälligt utökat behov på grund av frånvaro från skola. 

Humanas jurist Hanna Brundin har drivit ärendet länge och är mycket nöjd med beskedet från HFD:

– Det här är ett principiellt viktigt mål, eftersom domen blir prejudicerande påverkar det alla barn som beviljats personlig assistans med tidsavdrag motsvarande skoltiden. Alla kommuner kommer att behöva rätta sig efter denna dom säger Hanna Brundin. 

I sitt överklagande menade Hanna Brundin att kundens behov redan är utredda i och med den utredning som görs i samband med ansökan om assistans. Det ska alltså inte plötsligt ske en ny utredning om föräldraansvarets omfattning bara för att barnet är hemma från skolan mitt i veckan. 

Kvinna står mot tegelvägg

– Domen och Hannas arbete är ett perfekt exempel på vad vi som juristavdelning på Humana vill vara, vi vill förändra branschen till det bättre och öka möjligheten för människor att få leva ett så bra liv som möjligt oavsett funktionshinder, avslutar Mattias Hadodo ansvarig chef för juristavdelningen.

Bakgrund 

När ett barn har behov av personlig assistans görs det nästan alltid avdrag för så kallat "normalt föräldraansvar". För att få behålla beviljad assistans under tid i skola eller barnomsorg krävs det därtill särskilda skäl. De allra flesta barn med assistans har därför assistansbeslut som är beräknade utifrån avdrag för tid i skola och barnomsorg samt avdrag för normalt föräldraansvar. Den beviljade assistanstiden är därmed ofta mindre en skoldag jämfört med en ledig dag.  

Läs domen i sin helhet