Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Humana vässar kvalitetsarbetet – för att stärka verksamheterna och förebygga allvarliga händelser

Publicerad: 2022-02-03

Humana introducerar ett nytt och förbättrat kvalitetsindex (Humana Quality Index) för koncernen. Med fler relevanta mätområden än tidigare täcker vi in ytterligare viktiga aspekter av hur vi bedriver vår omsorg. Allt för att stärka Humanas verksamheter, förebygga allvarliga händelser och ge ett mervärde till våra uppdragsgivare.

– Som en av de största omsorgsaktörerna i Norden har vi en skyldighet att bidra till att standarden inom omsorgen ökar. För att uppnå detta krävs det att vi vässar vårt kvalitetsarbete ytterligare och därför satsar vi mer på forskning, analys och uppföljning. Det nya kvalitetsindexet är en viktig del i vårt utvecklingsarbete, säger Johanna Rastad, vd och koncernchef för Humana.  

– Att mäta ger i sig inte förbättring, men det är en absolut förutsättning för att veta var förbättringar behövs. Med ett nytt Humana Quality index tar vi ett stort kliv i rätt riktning. Det nya indexet gör det möjligt att komma närmare resultatet för den enskilde och så småningom kan vi få fram fler resultatmått, vilket är ett viktigt syfte med denna förändring, säger Humanas kvalitetsdirektör Eva Nilsson Bågenholm 

Humana har sedan 2017 mätt och redovisat kvalitet enligt en egen kvalitetsmodell och ett eget kvalitetsindex; Humana Quality Index, HQI. Introduktionen av HQI har varit av stort värde för Humana eftersom det gett möjlighet att följa upp omsorgstjänsternas kvalitet. För att ytterligare vässa kvalitetsuppföljningen och förbättra insatsen för den enskilde har Humanas kvalitetsorganisation det senaste året utvecklat uppföljningen och tagit fram ett nytt HQI som omfattar fler och bättre indikatorer. 

Det nya HQI består av tolv indikatorer (jämfört med sju tidigare) och täcker därmed in fler aspekter. Alla indikatorerna reflekterar relevanta och kritiska delar i kvalitetsarbetet och tillsammans ger de en bra bild av kvaliteten i verksamheterna. Det nya indexet introduceras första kvartalet 2022.  

Här kan du läsa mer om Humanas kvalitetsarbete och det nya kvalitetsindexet (HQI). 

För mer information kontakta:  
Patrik Silverudd, presschef Humana 
patrik.silverudd@humana.se 
0766-112 111

Det här mäter Humanas kvalitetsindex HQI:

Vad vi vill uppnå (syfte)

Vad mäts

1. Nöjda kunder och klienter Nöjd kundindex
2. Rätt stöd, vård eller insats till kunder och klienter Andel uppföljda individuella planer
3. En säker tjänst levererad Antal kritiska avvikelser som rapporteras till myndighet 
4. Leverans i enlighet med lagstiftning Andel av myndighetsinspektioner som ger allvarliga anmärkningar 
5. Säkerställa systematiskt lärande Andel avvikelser som upprepas
6. Korrekt hantering av personuppgifter Andel personuppgiftsincidenter som rapporteras till myndighet
7. Nöjda medarbetare Nöjd medarbetarindex
8.  Medarbetarnas mående och hälsa Sjukfrånvaro
9. Säker arbetsmiljö Antal tillbud och arbetsskador som anmäls till myndighet
10. Kontinuerlig kompentensutveckling Andel medarbetare som genomfört utbildning i lärportalen
11. Högkvalitativa utbildningar Kvalitativ uppföljning av varje utbildning 
12. Medarbetare bidrar till verksamhetsutveckling Antal förbättringsförslag