Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Humana förbereder sig för att hjälpa till

Publicerad: 2022-03-03

Ryssland har invaderat Ukraina och som en följd av det är många på flykt. De som kommer till Sverige behöver tak över huvudet och ibland även vård och omsorg. Humana ska bidra med det vi kan allra bäst - att hjälpa människor.

Humana är redo att snabbt växla om och anpassa boenden och byggnader så att de kan användas som flyktingmottagningar eller andra former av stödboenden. Det gjorde vi vid flyktingkrisen 2015 och det är vi beredda att göra igen. Vi arbetar nu intensivt med en kartläggning om vilka lokaler som går att använda och vilka resurser vi har i övrigt för att hjälpa till. Vi har dialoger med såväl migrationsverket som andra myndigheter och kommuner för att kunna stötta på det sätt vi kan på hemmaplan.

Vi söker fler familjehem

Behovet av familjehem är alltid stort, men just nu ser behovet ut att öka för just familjehem och jourhem. Det kan komma många barn hit, och de behöver hjälp. Om du själv vill bli familjehem eller känner någon som kan tänka sig att bli det får du gärna ta kontakt med oss.

Samtal är viktigt för att möta den oro många känner

Det är naturligt för vem som helst att vara orolig, men kanske gäller det inte minst barn och den som har en kognitiv funktionsnedsättning. I vår verksamhet är det viktigt att skapa en trygg miljö där det finns tid och möjlighet att prata om komplexa frågor. Vi uppmuntrar till samtal och har bland annat delat med oss av det utmärkta materialet man hittar på Ungdomsmottagningens hemsida. Det är framtaget för att möta barn- och unga men fungerar för alla och har bra länkar för mer läsning.