Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Kommentar från Humana med anledning av att Örebro kommun säger upp driftsavtalet för Berggården

Publicerad: 2022-04-25

Idag har Örebro kommun valt att säga upp det drygt fem månader gamla avtalet med Humana gällande Berggårdens äldreboende, för att i stället själva ta över driften från den 16 maj.

När upphandlingen genomfördes beskrev Örebro kommun att Berggården, som då drevs av en annan aktör sedan många år, varit en välfungerande verksamhet och att kommunens granskningar visat detsamma. Inför Humanas övertagande, under sommaren 2021, uppdagades det dock omfattande brister inom i stort sett alla vitala områden. IVO konstaterade att det var brist på personal, brister i ledning och styrning, brist på förbrukningsmaterial, brist på mat, brister i dokumentation, brist i socialt innehåll och så vidare. Granskningen från IVO fick Humana ta del av först i slutet av september 2021. Humana tog över en verksamhet 1 oktober 2021 som visade sig vara i en djup kris. 

Redan före övertagandet tillsatte Humana stora resurser för att göra handlingsplaner i syfte att komma till rätta med ovanstående brister. Bland det första vi gjorde var att annonsera och rekrytera 12 nya omsorgsmedarbetare. Först då kunde vi skapa stabilitet i personalgruppen för att kunna jobba med de brister som fanns i verksamheten. Det visade sig dock vara svårt att hitta personal med undersköterskeutbildning vilket gjorde att det tog längre tid än beräknat. Humanas lokala ledning har tillsammans med centrala stödresurser arbetat hårt för att komma till rätta med de brister som funnits på Berggården. Vi har gjort framsteg och är på väg i rätt riktning. Det visar bland annat IVO:s granskning från februari. De lyfter särskilt fram förbättringar gällande bemanning, mat och måltider samt att det finns tillräckligt med förbrukningsmaterial för alla boende. Vi tycker därför det är olyckligt att kommunen nu väljer att säga upp avtalet. 

Vi beklagar att Örebro kommun säger upp avtalet, dessutom med bara tre veckors varsel. Inte minst eftersom det riskerar att drabba tryggheten för både boende och medarbetare. Vanligtvis sker övergångsarbetet över flera månader för att göra en stabil och kontrollerad övergång av en verksamhet. Av samma anledning väljer vi att inte överklaga beslutet utan kommer att göra vad som krävs för att få till ett bra övertagande. Vi vill även understryka att även om vi beklagar kommunens beslut så tycker vi att vi har haft en god dialog med kommunen.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Broberg, affärsområdeschef Äldreomsorg
anders.broberg@humana.se
070-843 63 08

Patrik Silverudd, pressansvarig
patrik.silverudd@humana.se
076-611 21 11