Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

En genomförandeplan är som en manual för bra stöd

Publicerad: 2022-05-02

En genomförandeplan kan vara skillnaden mellan att en person kommer på fötter eller inte, så viktigt är det med mål och uppföljning. Därför är ”antalet uppföljda planer” ett av mätområdena i Humanas kvalitetsindex, en siffra som hamnade på höga 91 procent efter första kvartalet.

När någon får en placering hos Humana så upprättas alltid en genomförandeplan inom fyra veckor. Den tiden ägnar personalen åt att lära känna individen för att tillsammans formulera tydliga mål och delmål utifrån den vårdplan vi får av kommunen. Efter många år inom socialt arbete så ser vi vikten av att bryta ner de stora övergripande målen till mindre delmål och aktiviteter.

– Att uppnå delmålen gör det tydligt vilken förändringsresa individen gör på sin väg till ett bättre liv, säger Damir Bandic, kvalitetschef inom Individ- och familjeverksamheten.

Större förståelse för uppföljningsarbetet
Såväl samhället som branschen och Humana har blivit bättre på uppföljning de senaste åren, det menar Therese Holtz, divisionschef för Humana barn- och unga. En sak som tyder på det är den höga siffran i kvalitetsrapporten.

– Vi har pratat mycket om vikten av att följa upp och revidera för att på ett tydligt sätt kunna följa den placerades utveckling och sätta nya mål framåt.

För att genomförandeplanen ska vara aktuell följs den upp minst två gånger per år.

Även upplevelsen hos de placerade mäts
Barn och unga som bor på våra HVB-hem erbjuds alltid en möjlighet att fylla i en barn- och ungdomsenkät där verksamheterna kan följa upp de placerades upplevda trygghet, självbestämmande och delaktighet. Under 2021 fick vi 923 svar via barnenkäten där 70 procent svarade att de kände sig delaktiga kring sin vård och behandling.

Genomförandeplaner – en del av Humanas kvalitetsindex – läs mer: Kvalitetsrapport första kvartalet 2022

För mer information:
Patrik Silverudd, presschef Humana
patrik.silverudd@humana.se
0766-112 111