Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Humana satsar på diagnosutbildningar

Publicerad: 2022-05-04

På Humana arbetar vi inom vitt skilda verksamheter och med olika typer av uppdrag. Gemensamt för många är att vi möter olika diagnoser. För att öka kompetensen gör vi under våren därför en utbildningssatsning inom diagnoskunskap.

En av Humanas egna psykologer, Ulrika Thornadtsson Holland, kommer att ge grundläggande kunskaper om diagnoserna och bemötandestrategier.
- Satsningen ”Diagnoskunskap” är tänkt att ge medarbetaren en gemensam teoretisk grund att utgå ifrån i arbetet med de personer vi möter i arbetet, säger Mahina Havelius, en av initiativtagarna till satsningen.

Först ut är utbildningar i:

  • Diagnoskunskap ADHD/ADD
  • Diagnoskunskap Intellektuell funktionsnedsättning
  • Diagnoskunskap Autism
  • Diagnoskunskap OCD och Tics
  • Diagnoskunskap Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Fler utbildningar i serien är på gång, bland annat om psykos, ångest och depression.