Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

SVT lyfter Humanas behandlingsmetod TFCO

Publicerad: 2022-05-09

Sveriges Television uppmärksammar i ett par inslag hur effektiv behandlingsmetoden TFCO är. "Det blir bättre socialt, mindre kriminalitet, man använder mindre narkotika och mår psykiskt bättre." Orden är Knut Sundells, docent och sakkunnig i socialt arbete på SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering).

Humana är stolt metodgarant i Sverige för TFCO, som står för Treatment Foster Care Oregon. TFCO är ett manualbaserat beteendeträningsprogram som vänder sig till familjer med omfattande problem, där situationen är så pass allvarlig att en placering på SIS-institution eller HVB är alternativet.

Målet med TFCO är att ungdomen ska kunna återförenas med antingen sin urpsrungsfamilj eller bo i ett familjehem/stödboende. Under en behandlingstid på 8-10 månader tränar ungdomen på positiva samspel och beteenden i ett specialutbildat hem, en behandlingsfamilj. Parallellt med att ungdomen tränar nya beteenden i en behandlingsfamilj samt med en ungdomsterapeut och färdighetstränare, tränas föräldrar på att kunna stötta sin ungdom i dessa nya beteende, till exempel vad gäller konflikthantering och kommunikation, med hjälp av en familjeterapeut.

I SVT:s inslag beskriver docent Knut Sundell anledningen till varför SBU anser att behandlingsmetoden är mer framgångsrik än andra behandlingsmetoder för unga som är inne i bland annat kriminalitet. Se honom samt behandlingsfamiljspappan Lasse Peterson i ett av inslagen och Humanas Matilda Gaudras, enhetschef inom TFCO på Humana i det andra.

På Humana gläds vi åt att kunna erbjuda fler unga behandling utifrån TFCO i framtiden. 

Länkar:

SVT: Så kan fler grovt kriminella unga behandlas i hemmiljö

SVT: Metoden TFCO – så fungerar den

Läs om TFCO på Humanas webbplats

För mer information:
Patrik Silverudd, presschef Humana
patrik.silverudd@humana.se
0766-112 111