Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Humana bygger nytt äldreboende i Strängnäs

Publicerad: 2022-06-30

Humana har vunnit upphandlingen och skrivit avtal för ett nytt äldreboende med 100 lägenheter i Strängnäs. Upphandlingen innefattar både att bygga och att driva boendet på uppdrag av kommunen. Boendet planeras att öppnas under våren 2025 och avtalstiden är på totalt 20 år.

Med avtalet säkrar Strängnäs kommun tillgång till 100 lägenheter under många år framåt. I samband med öppnandet kommer det ske en verksamhetsövergång från Thomasgården, ett äldreboende med 40 platser, där boende erbjuds plats på det nya boendet och personal erbjuds anställning. Humana tillsammans med Odalen Fastigheter kommer att utveckla projektet och Humana kommer att driva verksamheten. Boendet kommer att uppföras i området Södra stadsskogen. 

– Vi är glada över att äntligen få teckna avtal med Strängnäs kommun och att starta arbetet med ett nytt äldreboende i Strängnäs. Det känns fantastiskt roligt att Humana fått förtroendet att driva riktigt bra äldreomsorg i Strängnäs under många år framåt, säger Anders Broberg, affärsområdeschef Humana Äldreomsorg.

Humana har sedan 2008 bedrivit äldreomsorg av hög kvalitet och arbetar kontinuerligt med att utveckla våra verksamheter. I vårt vinnande anbud i Strängnäs satsar vi extra mycket på utbildning av medarbetarna, nya roller för att möta de äldres behov, förutsättningar för ett tryggt ledarskap, sjuksköterskor på plats dygnet runt samt trygghetsskapande välfärdsteknik såsom moderna trygghetslarm, digitalt planeringssystem och digital signering av läkemedel.

Strängnäs äldreboende cam A finalversion.jpgVisionsbild: Lindh Arkitektur.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Broberg, affärsområdeschef Humana Äldreomsorg
anders.broberg@humana.se
070-843 63 08

Ewelina Pettersson, ansvarig investerarrelationer
ewelina.pettersson@humana.se
073-074 79 12