Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Nästan bara nöjda brukare – men chefen är ändå inte nöjd

Publicerad: 2022-06-17

Två gånger om året gör Humana en brukarundersökning inom Familjehem och öppenvård. I den senaste undersökningen var hela 89 procent brukare nöjda med oss. Och i vår allra bästa region Sydväst kom man upp i otroligt bra 94 procent nöjda. Men där är chefen ändå inte helt nöjd.

Hur lyckas ni komma upp i 94 procent nöjda brukare, Astrid Lindh, regionchef Sydväst inom Familjehem och öppenvård?

– Vi arbetar ständigt med klienten och dess familj i fokus. Därför är det såklart extra roligt när våra klienter återkopplar att de är så här nöjda, både i våra stödboenden och i öppenvården. Vi fokuserar mycket på att skapa trygghet, ett gott bemötande och en hög delaktighet, allt för att klienterna ska få den hjälp de behöver. Vi har fantastiska medarbetare som tar sig an allt svårare uppdrag och löser utmanande problem tillsammans.

Hur hanterar ni de eventuella utmaningar som rapporten lyfter?
– Vi följer upp det övergripande resultatet på regionnivå i ledningsgruppen samt på respektive enhet i syfte att identifiera framgångsfaktorer och utvecklingsområden. Sedan sker ju det riktiga arbetet i respektive ärende, varje dag, hela tiden.

Har du några tips att dela med dig av?
– Vi har på vissa enheter haft lägre svarsfrekvens vilket vi vill förbättra. Vi arbetar med det genom att testa olika sätt att genomföra enkäten, till exempel att mejla ut länken, dela ut enkäten på papper etcetera.

Till sist - Vad är er målsättning för nästkommande undersökning?
– Regionens mål för hela 2022 är minst 95 procent. Det är ett ambitiöst mål men jag vet att alla arbetar hårt för att vi ska nå det. Och vi är ju nära.

För mer information, kontakta:
Patrik Silverudd, presschef Humana
patrik.silverudd@humana.se
076-611 21 11