Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Uppdaterad integritetspolicy

Publicerad: 2022-07-18

Nu har vi publicerat en uppdaterad och förbättrad version av Humanas policy om personuppgiftsbehandling.

Vi har nu uppdaterat och förtydligat informationen om vår personuppgiftsbehandling. Detta har vi gjort för att du ska få bättre och tydligare information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Du behöver inte vidta några åtgärder och för enkelhetens skull har vi sammanfattat ändringarna nedan.
Vi har gjort generella förtydliganden om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi har även gjort konkreta tillägg såsom:

 • Förtydligande rörande vilka bolag som är ansvariga för behandling av personuppgifter inom Humana.
 • Förtydligat vår information när vi behandlar uppgifter med samtycke som rättslig grund.
 • Förtydligat vår information när vi behandlar uppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller när vi behöver behandla dina uppgifter för att ingå och fullgöra ett avtal.
 • Förtydligande rörande vår behandling av så kallade känsliga personuppgifter.
 • Lagt till information om vår behandling av potentiella kunders personuppgifter.
 • Lagt till information om vår behandling av familjehemsföräldrars personuppgifter.
 • Lagt till information om vår behandling av närståendes, vårdnadshavares, god mans och/eller förvaltare till våra kunders personuppgifter.
 • Lagt till information om vår behandling av personuppgifter om de personer som anmäler sig till våra evenemang.
 • Lagt till information om vår behandling av referenter till arbetssökandes personuppgifter.
 • Lagt till information om vår behandling av dina personuppgifter som sker med cookies (kakor).
 • Förtydligat ändamål med, rättsliga grunder, gallringstid samt vilka personuppgifter som samlas in för behandlingen av klienters/assistanskunders och patienters personuppgifter.
 • Förtydligat ändamål med, rättsliga grunder, gallringstid samt vilka personuppgifter som samlas in för behandlingen av elevers personuppgifter.
 • Förtydligat ändamål med, rättsliga grunder, gallringstid samt vilka personuppgifter som samlas in för behandlingen av myndighetskontakters personuppgifter.
 • Förtydligat ändamål med, rättsliga grunder, gallringstid samt vilka personuppgifter som samlas in för behandlingen av leverantörers och affärskontakters personuppgifter.
 • Förtydligat ändamål med, rättsliga grunder och gallringstid för behandlingen av personer som anmäler sig till våra nyhetsbrev.
 • Förtydligat lagringstid för intressenter (potentiella kunder).
 • Förtydligat ändamål med, rättsliga grunder och gallringstid för behandlingen av arbetssökandes personuppgifter.
 • Förtydligat från vilka källor vi får personuppgifter om dig.
 • Förtydligat våra säkerhetsåtgärder vid överföring av personuppgifter till tredje land.
 • Förtydligat vilka kategorier av tredje parter Humana delar dina personuppgifter med.
 • Förtydligat vår kontaktinformation för att du ska kunna komma i kontakt med Humana.

Du hittar den fullständiga informationen här. 

Vid frågor kontakta: dataskyddsombud@humana.se