Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

"Ibland känns Humana så stort, men när det gäller finns stödet"

Publicerad: 2022-08-24

Alla som arbetar inom vård och omsorg vet att det kan inträffa saker som man inte vill ska inträffa. Och även om vi inom Humana varje dag arbetar hårt med att förebygga och bli ännu bättre på vad vi gör så räcker inte alltid det till ändå. I sådana lägen är ledarskapet extra viktigt. Och faktiskt också att chefer och andra ledare ges stöd och hjälp i sin roll för att kunna vara den bästa chef man kan vara.

En som fått uppleva detta är Andrea Ljungqvist, verksamhetschef på Björklunda, en av Humanas vuxenverksamheter inom Individ- och familj i Skåne. I somras skedde en tragisk händelse inom hennes verksamhet. Den skakade om både henne och personalgruppen men känslan efteråt blev ändå bra, trots omständigheterna.

– Jag har en så himla bra arbetsgrupp, som både månar om klienterna och varandra. När saker inträffar som man inte vill ska hända så vet alla ändå vad man ska göra för att hantera läget. Både på natten när incidenten i somras inträffade och efter så visste alla vad de skulle göra. Det som inträffade svetsade samman gruppen ytterligare. Under natten krishanterade vi, en utredning startade också omedelbart på morgonen och vi samlade alla medarbetare till krishanteringsmöte direkt på morgonen.

Fick du något stöd själv?
– Jag ringde min chef Johannes klockan fem på morgonen. Fastän det var så tidigt och i semestertid så ställde han upp med råd och stöd omedelbart, det kändes väldigt skönt. Att få checka av att vi agerade rätt är inte minst viktigt. Att min chef nästan alltid är nåbar innebär en stor trygghet för mig. Senare fick vi också extra handledning av Per Schüller, metodgarant och handledare och stöd till personalen för att kunna hantera situationen från organisationen. Det var aldrig något ifrågasättande av vad som behövdes utan stödet fanns där när det behövdes.

Är det tufft att vara chef i kris?
– Det är tufft att vara chef. Men också positivt på många sätt. Jag är chef för en verksamhet med plats för 45 boende/klienter och har över 120 medarbetare. Man har fullt fokus på att hantera sin egen verksamhet och ibland kan man känna att ”resten” av Humana känns avlägset och rentav för stort. Men när saker inträffar och man verkligen behöver stöd som chef så finns det där. Det är en enorm trygghet.

Något annat du skulle vilja lyfta fram?
– Ja, jag vill passa på att uppmärksamma allt stöd jag har fått från kvalitetsavdelningen vid andra tillfällen. Till exempel när vi behövt starta en Lex Sarah-utredning. Jag har lärt mig så mycket av det vilket stärkt mig jättemycket. Nu ser jag inte längre det som ett oöverstigligt hinder utan vet vad jag ska göra och hur. Ett stort företag som Humana kan kraftsamla resurser som mindre inte kan.

Dina bästa råd till andra chefer?
– Be om hjälp när du behöver det. Det är ingen svaghet utan en styrka. Jag uppfattar Humana som rätt prestigelöst vilket underlättar detta.

Detta råd är något som Andreas närmaste chef, Johannes Torstensson verkligen håller med om. Han konstaterar också att Andrea och hennes medarbetare gör ett bra jobb. Och gjorde så även när incidenten inträffade.

– Avvikelsen var skriven och utredningen påbörjad, riskrapport gjord och möte med personalen på enheten avhållet innan klockan nio på morgonen efter att incidenten skedde på natten. Tydligt ledarskap gör en bra arbetsgrupp ännu bättre, konstaterar Johannes. Min målsättning är att alla mina chefer ska känna det som Andrea gjorde då – att det finns ett starkt stöd att hämta hjälp och kraft från Humanas organisation. Alla kan inte allt. Men vi har muskler att kunna sätta in stöd och krishjälp vid behov.