Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

”Alla tjänar på sociala utfallskontrakt”

Publicerad: 2022-09-20

Sociala utfallskontrakt är en typ av resultatbaserade kontrakt där offentliga investeringar styrs mot utfall. Den som utför tjänsten, till exempel Humana, får betalt först när de uppsatta målen har uppnåtts. I Storbritannien har det sparat miljarder i den offentliga sektorn, samtidigt som det fungerar bättre för individen, visar en utvärdering.

Traditionellt får en utförare betalt för en utförd insats, till exempel att en ungdom placeras på ett HVB. Skillnaden med ett socialt utfallskontrakt är att ersättningen till viss del, eller helt och hållet, är rörlig. Ersättningen blir högre vid en lyckad insats/behandling.

– Det är ett sätt att veta att pengarna går till rätt sak och att en insats faktiskt ger effekt, säger Hans Dahlgren, Kvalitetsdirektör på Humana.

En grundtanke är att en extern finansiär som investerar i ett projekt. Till exempel att en stiftelse gör ett projekt tillsammans med Humana. Vid en lyckad insats utfaller en rörlig ersättning.

Sociala utfallskontrakt har varit stort i Storbritannien länge. Det är en metod för att pröva och utveckla nya metoder och arbetssätt för tidiga förebyggande insatser. Insatserna fungerar bäst där insatser från den offentliga sektorn ofta har varit mindre effektiva, till exempel att ta itu med hemlöshet, förhindra återfall i kriminalitet eller liknande.

Stora vinster – socialt och ekonomiskt

En studie som nyligen publicerades visar på stora vinster med sociala utfallskontrakt . Man har tittat närmare på 72 fall med en total investering på 139 miljoner pund. Samhället bedömdes i det fallet ha sparat 1,4 miljarder pund. En vinst för samhället men inte minst för den enskilde som lämnar en destruktiv situation. Hittills har det funnits 90 utfallskontrakt i Storbritannien som har stöttat mer än 220 företag och välgörenhetsorganisationer för att ge personlig vård till över 55 000 människor. Varje investerat pund bedöms ha sparat tio pund.

Något för Norden att ta efter

– Det finns en stor potential för utfallskontrakt att växa även i Norden menar Hans Dahlgren, Kvalitetsdirektör på Humana.

– Med åtstramning av de offentliga budgetarna och existerande kvalitetsbrister kommer det att vara avgörande för regeringar i Norden att överväga alternativa sätt att möta de sociala utmaningarna i Norden.

Hoppas på meningsfulla diskussioner

Dahlgren hoppas att studier likt den här kommer att öppna upp för meningsfulla diskussioner bland beslutsfattare om potentialen för sociala utfallskontrakt. Han ser framför sig ett samtal om resultat snarare än utförda aktiviteter.

– Även om tillvägagångssättet att mäta sociala utfall inte är utan utmaningar, så visar rapporten att det finns potential för att öka och att fortsätta att förbättra tillhandahållandet av offentliga tjänster i Norden.