Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Humana drar en lans för högre kvalitet inom social omsorg

Publicerad: 2022-12-13

Under åren har Humana på olika sätt bidragit till att utveckla nordisk omsorg. Målsättningen har varit att sätta en ny och högre standard kvalitetsmässigt. Det har bland annat handlat om att ta fram och utveckla nya behandlingsmetoder inom individ och familjeområdet som exempelvis IHF eller att överföra väl beforskade metoder från andra länder som den amerikanska metoden TFCO.

Som en stor aktör har Humana också tyckt det varit viktigt att stötta och driva på olika forskningsprojekt. Syftet har hela tiden varit att driva på utvecklingen. Gör vi rätt saker? Gör vi dem på rätt sätt?

Inom andra områden som sjukvården är evidensen högre än inom det sociala området. Det vill Humana ändra på. Samtidigt vet vi också att andra länder än Sverige kan ha kommit längre i en sådan process. Humana strävar efter att man ska kunna mäta sociala utfall. Och har börjat med att ta fram fyra utfallsmått, det vill säga mått som visar den faktiska effekten av insatserna för våra kunder och klienter.

Målsättningen är att ta fram utfallsmått inom alla delar av omsorgen.
I en tid när de samhällsekonomiska tiderna är kärva samtidigt som det blir allt fler äldre-äldre med stora vårdbehov och den psykiska ohälsan, inte minst bland unga, fortsätter att öka har vi inte råd att göra fel. Vi måste helt enkelt göra rätt saker. Vi måste säkra att det vi gör ger effekt.

Under hösten har Humana deltagit i en rad debatter om sociala utfall i olika medier. Inte för att vi vill synas i största allmänhet utan för att ämnet är så viktigt och brådskande. Och vi kommer att fortsätta göra det framöver – det får bli mitt nyårslöfte. Vi tar fajten för en bättre omsorg. Men vi klarar det inte själva. Därför har vi föreslagit några konkreta åtgärder som våra politiker kan ta till sig:

• Det behövs införas en standardisering av utfallsmått, behandlingsmetoder och öppna jämförelser av utfallen inom den sociala omsorgen
• Det behövs en utfallsfond som kan bära och dela riskerna runt nya metoder, evidensuppbyggnad, förebyggande insatser och finansiering av social innovation som det finns i andra länder
• Det behövs ett nationellt kompetenscenter för sociala utfall. Ett sådant kan synliggöra behoven av kompetensförstärkning och bidra med kunskap om hur vi bäst följer upp det sociala utfallet och arbetar med förebyggande insatser.

Johanna Rastad, vd och koncernchef Humana