Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Goda nyheter - kammarrätten beviljar inte IVO prövningstillstånd

Publicerad: 2023-02-17

Kammarrätten har idag meddelat att de inte beviljar IVO prövningstillstånd för sitt överklagande. Det innebär att Humana Assistans kan fortsätta att bedriva verksamhet under tiden som sakfrågan avgörs i domstol. Ett välkommet besked som ger arbetsro.

  • 31 januari drog IVO in Humanas tillstånd (från den 10 februari).
  • 7 februari beviljade förvaltningsrätten Humana inhibition.
  • 14 februari överklagade IVO beslutet att bevilja Humana Assistans inhibition.

Nästa steg var för kammarrätten att bevilja prövningstillstånd. Det hade inneburit en ny väntan på besked som vi nu slipper. Att kammarrätten inte väljer att titta närmare på målet tolkar Humana Assistans chefsjurist Josefin Mikaelsson positivt.
– Hade kammarrätten ansett att IVO hade starkare argument så hade de i alla fall prövat ärendet innan de avslog det, men det gjorde de alltså inte nu.

Beslutet innebär att Humana Assistans kan driva verksamheten vidare tills beslut har fattats i förvaltningsrätten. Hur lång tid det tar går inte att säga med säkerhet men cirka ett år är en kvalificerad gissning.
– Vi tycker själva att vi är väldigt duktiga på kvalitet och ordning och reda, säger Josefin. En positiv sak i det här är att så många andra i branschen har hört av sig och säger samma sak. Det gör oss än mer övertygade om att vi kommer att få behålla vårt tillstånd.

Kammarrättens beslut

Läs mer