Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Humana kommenterar indraget tillstånd att bedriva personlig assistans

Publicerad: 2023-02-01

Den 31 januari på eftermiddagen fick vi besked om att Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) har beslutat att återkalla Humana Assistans tillstånd att bedriva personlig assistans. Humana Assistans AB är ett av Humanakoncernens dotterbolag och de verksamheter som påverkas är personlig assistans och ledsagarservice. Vi tycker detta är djupt orättvist och felaktigt både för våra kunder och anställda. Vi tar som branschens största utövare stort ansvar i att kvalitetssäkra och utveckla vår verksamhet. Här kommenterar vi IVO:s beslut.

Vi var givetvis medvetna om att IVO hade en pågående prövning sedan två år tillbaka. IVO ska löpande granska att assistansbolag uppfyller lämplighetskravet så det är på så vis inte något anmärkningsvärt. Vi är dock oerhört förvånade över resultatet och beslutet. Den segdragna process som varit har präglats av bristande kommunikation och avsaknad av transparens från IVO:s sida, trots att vi flertalet gånger bett om detta.

IVO:s beslut baseras på tre delar och vår syn på besluten 


Återkravsärenden

Det handlar om 27 återkravsärenden, 22 av dem har Försäkringskassan riktat mot Humana Assistans och 5 mot kund eller god man. Vad är då ett återkrav – är det fusk? Nej det handlar om kunder vars beslut om assistans ifrågasätts, i vissa fall 15 år gamla beslut. Varje beslut föregås av en utredning som Försäkringskassan gör själva. Det ligger inte i vårt uppdrag att bedöma utan det är ett ansvar för Försäkringskassan, vilket vi påtalade på DN Debatt i höstas.  Viktigt att ha i åtanke är att 27 återkrav, varav enbart två har vunnit laga kraft, skall ställas emot en verksamhet med 2 000 kunder och 11 000 anställda – under 15 år. Det är några enstaka promille av vår verksamhet. Vi är de första att anse att regler och lagar skall följas, men i en så pass stor verksamhet som vår kommer fel att begås. Det hela blir än mer märkligt utifrån att majoriteten av ärendena fortfarande är pågående och vi har vunnit flera av dem i en första instans. I slutänden har vi god tro för att vi kommer att få bifall för merparten av dem.

Anställning av personer med medborgarskap utanför EU/EES

De senaste tre åren har det hänt vid tre tillfällen att någon av våra 11 000 anställda saknat arbetstillstånd. Alla tre har varit på plats i Sverige hos andra arbetsgivare eller för studier. Det är till och med så att en av de tre aldrig hann bli anställd, de andra båda ärendena avslutades när vi fick kännedom om att de inte hade rätt att arbeta i Sverige. Humana har som policy att inte anställa personer där det krävs arbetstillstånd och har därför av förklarliga skäl ingen rutin för detta. IVO skriver själva i sitt beslut att det inte handlar om arbetsexploatering eller några oegentligheter.

Upplevelsen av tidigare icke verkställda IVO-beslut

Sedan 2018 har IVO följt upp fyra ärenden där IVO har utrett brister i vår verksamhet. IVO har i alla dessa ärenden godtagit de åtgärder som Humana assistans har vidtagit och sedan avslutat ärendena.
Att det uppstår brister i en verksamhet är naturligt. Det viktiga är att brister analyseras och åtgärdas. Det är också det som Humana Assistans har gjort. Trots att IVO har stängt sin granskning av de aktuella ärendena har Humana Assistans fortsatt att vidta ytterligare åtgärder för att säkra kvaliteten i verksamheten. För oss är det en självklar del av vårt kvalitetsarbete. IVO:s agerande antyder att det inte över huvud taget får förekomma brister i en verksamhet vilket skulle göra det omöjligt att bedriva personlig assistans.

Vad vi gör åt detta och processen framåt

Beslutet kommer att överklagas och vi kommer även begära inhibition vilket innebär att IVO:s beslut inte kommer att gälla under rättsprocessen. Finansiella konsekvenser kommer att utredas.

Humana Assistans har fått en tidsfrist till 10 februari att avveckla verksamheten och vi räknar med att ha fått besked om inhibition innan det datumet. En rättsprocess i förvaltningsrätten kan ta uppemot ett år.

Humanas övriga affärsområdes verksamheter fortsätter att drivas som vanligt och påverkas inte av beslutet.