Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Bra med statligt ansvar

Publicerad: 2023-03-01

1 mars presenterades utredningen om statligt huvudmannaskap för den personliga assistansen. Utredningen föreslår, som väntat, glädjande nog att staten ska bli huvudman för all personlig assistans. Men det kommer inte lösa alla problem som finns inom assistansområdet. Vi frågade Humana Assistans chefsjurist Josefin Mikaelsson vad hon anser om förslagen.

Hur ser du på utredningsförslagen i sin helhet? 
– Statligt huvudmannaskap är väldigt bra och efterlängtat. Systemet med delat huvudmannaskap har alltid varit ifrågasatt eftersom det innebär att samma person kan få helt olika bedömningar av sina hjälpbehov beroende på var i landet personen bor och om det är staten eller kommunen som gjort utredningen säger Humana Assistans chefsjurist Josefin Mikaelsson. 

Varför är det positivt? 
– Genom att ha en myndighet som ansvarar för hela den personliga assistansen ökar möjligheten till likvärdiga beslut oavsett var i landet man bor. Det är också positivt att utredningen även beaktat frågan om de personliga assistenternas sjuklönekostnader och att även den delen föreslås hanteras av Försäkringskassan.  

En annan viktig fråga som utredningen behandlar är den assistansberättigades rätt till självbestämmanderätt och integritet – hur tycker du att man bemöter den frågan?  
– Personlig assistans syftar till att den assistansberättigade personen ska ges förutsättningar att leva ett liv så likt andra som möjligt. Trots det så förekommer det återkommande att myndigheterna vill lägga sig i hur den assistansberättigade personen väljer att använda sin beviljade assistans. Utredningen föreslår att självbestämmandet ska definieras i lag, vilket är väldigt positivt. 

Finns det brister i utredningen? 
– Utredningens förslag är överlag bra, men de löser inte alla utmaningar med den personliga assistansen. Det är exempelvis positivt att 20-timmarsgränsen föreslås tas bort. Allt annat hade varit orimligt. Att behålla 20-timmarsgränsen för rätt till statlig ersättning för personlig assistans, som finns idag, hade inneburit att alla som idag har assistans beviljad av kommunen inte längre hade uppfyllt de grundläggande kraven. Det finns emellertid problem med att Försäkringskassan utan ändring ska överta kommunernas bedömningar och den rättspraxis som råder för dem. 

Varför är det problematiskt? 
– Vi vet att kommunerna gör vitt skilda bedömningar av samma situation. Det är en av anledningarna till att ett statligt huvudmannaskap är bra. Men såväl kommunerna som Försäkringskassan har i åtminstone 15 års tid strävat efter att krympa rätten till personlig assistans genom att begränsa såväl vad som utgör grundläggande behov som hur de grundläggande behoven ska beräknas. 

– Det har inte ingått i den här utredningens uppdrag att se över hur rätten till personlig assistans ska bedömas. Detta trots att det före valet fanns en riksdagsmajoritet för att ge utredningen ett sådant tilläggsdirektiv. Det här är en fråga som också behöver hanteras och vi välkomnar en separat utredning som adresserar just detta. 

Läs mer här:  

Heja Olika - Utredningen om huvudmannaskap för personlig assistans presenteras

DN - Staten bör ta ansvaret för personlig assistans

Regeringens pressmeddelande