Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Sverige kan bättre – Humana med på webinar om sociala utfall

Publicerad: 2023-03-14

Forum för Health Policy arrangerar ett webinar om sociala utfall den 15 mars. En av deltagarna är Humanas biträdande kvalitetsdirektör Damir Bandic. Temat är - Varför ska vi egentligen mäta effekterna av olika sociala insatser som ges idag till barn och unga, äldre funktionshindrade? Och hur gör man?

Damir Bandic, varför är du med Forum för Health Policy:s webinar?
För att det är viktigt för Humana, men även för vård och omsorg i Sverige och Norden är det korta svaret. Jag har fått inbjudan utifrån min egen kunskap och roll inom Humana, men de är förstås intresserade utifrån att Humana driver på för en fördjupad debatt och diskussion om sociala utfall, inte minst i Sverige. Det här är en bra möjlighet att vara med och lyfta frågan hur vi idag mäter effekter och utfall av sociala insatser. Men även hur vi kan säkerställa att insatsen som ges till respektive individ bygger på bästa tillgängliga kunskap, individens situation, erfarenhet och önskemål.

Vad kommer vara dina tre viktigaste punkter du vill lyfta i diskussionen?
Min förhoppning är att få en dialog om hur vi kan möta de kvalitetsutmaningar som idag finns inom den sociala omsorgen utifrån att vi måste skifta fokus från process till faktiskt utfall och resultat av genomförd insats. Jag vill också lyfta att vi måste se innovation som drivkraft för förändring samt att vi behöver driva arbetet med standardisering mot en ny kvalitetsstandard där det är möjligt att jämföra utfallsmått och resultat mellan utförare och utifrån metod och insats.

Alltför länge har fokus legat på själva driftsformen och aktivitet istället för kvalitet och utfallsmått för individen som får insatsen. Det har varit viktigare att följa upp process- och strukturmått än att mäta resultat och utfall.

Är inte kvalitet tydligt definierat?
Myndigheterna som granskar den sociala omsorgen har fokus på att följa gällande regelverk och rutiner. I författningen står att med kvalitet avses att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Definitionen som sådan gör det svårt att greppa vad kvalitet inom socialtjänsten är samt hur man ska mäta den.

Vad hoppas du få för reaktion?
Förhoppningen är att dialogen med övriga sätter ett frö för arbetet framåt. Jag hoppas också att vi ska ta steg mot en hållbar utveckling inom det sociala området och så ett frö för att våga vara mer innovativa och utvärdera vad vi gör utifrån resultat och utfall.

Vad gör Humana för att bidra till att vi blir bättre i Sverige inte minst?
Vi gör mycket inom kvalitetsområdet. Men ett exempel är att vi inom Humanas Individ och familjeverksamhet sedan 2019 investerat i att följa flera utfallsmått utifrån målgruppen barn och unga som har vårdats enligt Socialtjänstlagen (SoL) och/eller Lagen om Vård av Unga (LVU) på våra HVB verksamheter.

Vi har investerat i ett datadrivet arbete som presenteras i aggregerad form. Vi har ambitionen att utreda ifall vi kan publicera sådan aggregerade data med förhoppning att andra aktörer ska ta efter och på detta sätt skapa ett första utkast av öppna jämförelser (en standard för branschen) inom den sociala omsorgen baserat på utfall. Humana vill bidra till standardisering inom den sociala omsorgen med fokus på utfall. Det saknas idag en gemensam standard för vad god kvalitet i omsorgen är och tydliga utfallsmått kopplade till prestation och resultat. Detta vill vi inom den sociala omsorgen ändra på.

Varför är detta viktigt?
Den sociala omsorgen kunna legitimera sin ”reason for being”, inte minst gäller det oss som är privata aktörer. Samhället har idag stora utmaningar med gängkriminalitet, ökande psykisk ohälsa bland unga och demografiska utmaningar med allt fler äldre med stora omsorgsbehov samtidigt som det är ett pressat ekonomiskt läge. Då är det extra viktigt att det som utförs görs rätt och att de insatser som görs är de mest effektiva.

Till sist – Är det sant att du är handbollstränare? Hur går det? 
Handbollen ligger mig varmt om hjärtat då jag själv kommer från en handbollsfamilj där både pappa och store bror har varit aktiva spelare. Själv har jag spelat i flera olika lag under många år och ser nu en möjlighet att kunna bidra till utvecklingen av sporten. En fördel med att fortfarande vara aktiv som ledare är att jag får bidra till ungdomsutveckling samt lära ut vad samspel, lagspel och gemenskap är. Vi måste bygga nya generationen av ledare och detta blir ett bra sätt att bidra med. Handboll är tuff, kul och lagsport där man utvecklas både på plan och bredvid den, vilket ger bra grund till vuxenlivet.

Här hittar du mer information om webinariet:
https://healthpolicy.se/webinar-15-mars-kl-18-19-30-social-omsorg-vad-far-vi-for-pengarna/

Fakta om Forum för Health Policy
Forum för Health Policy är en ideell och politiskt obunden tankesmedja som vill stärka analysen av hälsopolitik i Sverige och stimulera till innovation och nya policyalternativ. Tillsammans med patientföreträdare, forskare och andra experter och med patientens behov i fokus och ett internationellt perspektiv är syftet att driva på innovation och utveckling i hälso – och sjukvård och social omsorg. Forum för Health Policy vill bidra med kunskap och möjliga policy- och handlingsalternativ för beslutsfattare.

Tankesmedjans medlemmar är samtliga aktörer inom hälso- och sjukvård samt omsorg. Alltifrån försäkringsbolag, patientföreningar, fackförbund och andra intresseorganisationer så finns också privata och ideella vård- och omsorgsaktörer med som medlemmar. Humana är en av medlemmarna.