Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

”Till sist kommer vi att stå som vinnare”

Publicerad: 2023-05-10

I slutet av maj är det muntlig förhandling gällande Humana Assistans tillstånd i förvaltningsrätten. Affärsområdeschef Andreas Westlund är inställd på att det bara är första steget. – Oavsett utgång kommer domen sannolikt att överklagas, det kommer att avgöras tidigast i kammarrätten. Själv ser jag gärna att det går hela vägen till högsta instans där jag räknar med att vi vinner.

Det har varit en vår Andreas Westlund inte vill uppleva igen, men han har fått mycket stöd, inte minst från branschkollegor. De är alla överens om att uppföljning och kontroll är bra och det finns ingen som påstår att man är perfekt, avvikelser får man räkna med när man arbetar med människor. Däremot saknar man tydliga regler. Som exempel lyfter han återkrav kopplat till en kunds beslut om personlig assistans.
- Enligt Försäkringskassan ligger ansvaret hos anordnaren om en kund ljuger för både oss och dem. Om en kund av misstag lämnar felaktiga uppgifter är ansvaret anordnarens, och om FK själva gör en bristfällig utredning är ansvaret anordnarens. Vad som än sker är det alltid vi som bär ansvaret, hur ska man kunna driva verksamhet då?

Inte rimligt att enskilda återkrav räcker för indraget tillstånd

Idag har merparten av alla anordnare med fler än 20 kunder återkrav riktade mot sig och om enstaka återkrav kan räcka för att bli av med tillståndet så kan snart alla privata anordnare vara borta. Det skulle förändra hela branschen eftersom nästan åtta av tio personer har valt en annan anordnare än kommunen. Kommunerna i sin tur klarar inte att bedriva assistans för det schablonbelopp som utgår per timme. Det är dessutom så att cirka varannan kommun har återkrav riktat mot sig, men eftersom det inte behöver tillstånd för att bedriva assistans så påverkar det inte dem på samma sätt.
– Det riskerar att bli rörigt om kommunen skulle ta ansvar för all personlig assistans, säger Andreas, dessutom får inte kunden den valfrihet som LSS säger att de ska ha.
Oavsett utgång i förvaltningsdomstolen kommer domen med största sannolikhet att överklagas så den muntliga förhandlingen i slutet av maj ser han som ett viktigt första steg, men de senare instanserna är viktigare.
– En vinst i Högsta förvaltningsdomstolen som blir prejudicerande vore det bästa för hela reformen och alla som har assistans och det finns det inga som har bättre resurser att klara det än vi.