Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Transparensredovisning

Tillbaka till Om Humana

Humana är ett av nordens ledande omsorgsföretag. Vi är 15 000 medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark, som arbetar efter samma vision. Alla har rätt till ett bra liv.

Vårdföretagarna har särskilda medlemskrav för transparens och öppenhet. Kraven gäller bland annat redovisning inom kvalitet, personal, ekonomi, ägare och styrelse. Syftet är att öka allmänhetens förtroende för branschen, och att beställare, patienter, brukare och allmänheten enklare ska få relevant information om medlemsföretagen.

Om företaget

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg. Personlig assistans samt äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. I Sverige är Humana marknadsledande inom individ- och familjeomsorg och personlig assistans. I Norge och Finland är Humana den näst största utföraren av tjänster inom individ- och familjeomsorg. I Danmark driver Humana en mindre öppenvårdsverksamhet inom individ- och familjeomsorg. Vi är 15 000 medarbetare som arbetar efter samma vision och värdegrund.

Vision

Alla har rätt till ett bra liv.

Målsättning

Den självklara utföraren av omsorgstjänster för kunder, klienter och beställare med höga kvalitetskrav.

Värderingar

Kontaktinformation

Humana AB
Organisationsnummer: 556760-8475 
Bolagsform: Aktiebolag (publ)
VD: Rasmus Nerman

Besöksadress:
Warfvinges väg 39
112 51 Stockholm
Tel: 08-599 299 00
info@humana.se

Ägare, ledning och styrelse

Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm med Impilo Care AB som största delägare. Därutöver har Humana idag en bred aktieägarbas bestående av svenska och internationella institutionella investerare, och privatpersoner. En stor del av aktieägarbasen består av nordiska kapitalförvaltare och pensionsfonder, samt tusentals småsparare och Humanas anställda. 

Ekonomi

Bokslut och ekonomiska nyckeltal finns på vår webbplats för investerare.

Medarbetare

Medelantalet årsarbetare 2019 var drygt 10 000 inom koncernen som helhet. 

Humana är medlem i Vårdföretagarna och följer kollektivavtalet för Bransch E och F.

Inom koncernen finns en rad olika specialistkompetenser som läkare, psykologer, sjuksköterskor, beteendevetare, socionomer, undersköterskor, jurister, psykiatriker med mera. Humana arbetar löpande med kompetensutveckling.

Sjukfrånvaro

Humana i Sverige

Äldreomsorg: 4,50% (2019)
Individ och familj: 3,30% (2019)
Personlig assistans: 3,29% (2019)
Norge: 3,00% (2019)
Finland: 4,20% (2019) 
Beräkningsgrund: Siffror som anges är korttidsfrånvaron utom för Finland där det är såväl kort- som långtidsfrånvaron. 

Kvalitetsarbete

Humanas målsättning är att vara det självklara valet för kunder och beställare med höga kvalitetskrav. För att kunna leva upp till både deras och våra egna högt ställda förväntningar. Arbetar vi kontinuerligt och systematiskt med kvalitetsarbete.

Läs mer om:

Våra verksamheter

Individ & Familj

Humana erbjuder utredningar, hem för vård och boende (HVB), jour- och familjehem. Särskilda boenden, öppenvård och stödboende för barn, unga, vuxna. Äldre samt bostäder med särskild service inom LSS. Vi har mer än 40 års erfarenhet av att arbeta med psykosocialt förändringsarbete och socialpsykiatri. Humana är marknadsledande inom individ- och familjeomsorgen i Sverige.
Medelantalet anställda uppgick 2019 till 2026.


Personlig assistans

Humana Personlig Assistans erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning. För att de ska klara vardagen och ge dem möjlighet till att leva ett liv som andra. Humana har kunder i alla åldrar och en stor del av kunderna, omkring en tredjedel, är barn. Humana är Sveriges största och ledande privata utförare av personlig assistans. Med kunder i 241 kommuner och med ett rikstäckande nätverk med regionala och lokala kontor. 

Medelantalet anställda uppgick 2019 till 4 909 och medelantalet kunder till drygt 1 900.


Äldreomsorg

Humanas affärsområde Äldreomsorg har tjänster i form av äldreboenden. I ökad utsträckning bedrivs verksamheten i egen regi. Oavsett om verksamheten bedrivs i egen regi eller på entreprenad har Humana ett tydligt kvalitetsfokus. Vi deltar i de entreprenadupphandlingar som medger god bemanning och bra omsorg av hög kvalitet för våra äldre.

Medelantalet anställda uppgick 2019 till 847 och cirka 800 personer bor på något av Humanas äldreboenden.


Finland

I Finland erbjuder Humana individ- och familjeomsorg för barn, unga och familjer med psykiatriska diagnoser eller psykosocial problematik. Tjänsterna inbegriper öppenvård samt vård- och omsorgsboenden.

Humana Finland erbjuder även bostäder med särskild service för personer med funktionshinder samt äldreboenden och dagverksamheter för äldre. Humana är inom individ- och familjeomsorgen i Finland en av de största utförarna av öppenvård samt vård- och omsorgsboenden.

Medelantalet anställda uppgick 2019 till 1538 och man har haft 4200 klienter/kunder under året.

Medelantalet anställda 2019 uppgick till 799 och antalet klienter till cirka 300.


Norge

Humana Norge erbjuder sociala omsorgstjänster till barn och unga, personlig assistans (Brukerstyrt Personlig Assitanse, BPA), familjehemsvård, missbruksvård och särskilda boenden för personer med funktionsnedsättningar. Med cirka 300 klienter och kunder totalt är Humana en av de stora omsorgsaktörerna i Norge.

Medelantalet anställda 2019 uppgick till 799 och antalet klienter till cirka 300.