Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Här kan du ta del av våra inspelade webbföreläsningar. Vill du ta del av tillhörande presentationsmaterial kan du kontakta oss. Kanske missade du tillfället, eller bara är intresserad av att höra igen. 

Föreläsningar 2022

28 januari - Unga som agerar ut sexuellt - Bedömning och behandling

Föreläsningar 2021

10 december - Hedersrelaterat våld och förtryck

12 november - Connect - Ett traumamedvetet program baserat på anknytningsteori

29 oktober - Vem får ta beslut åt min förälder som har demens?

1 oktober 2021 - Fallprevention i praktiken

17 september 2021 – Ungdomars delaktighet i familjebehandlingsinsatser

3 september 2021 – MI- motiverande samtal

20 augusti 2021 – Förvärvad hjärnskada

11 juni 2021 – Introduktion till Självmedkänsla - “Vad vi motstår- det kvarstår. Det vi känner- kan vi läka”

28 maj 2021 – Kontinuerligt lärande för framtidens äldreomsorg

27 maj 2021 – Barn på HVB-hem

26 maj 2021 – Kombinerade vård- och stödinsatser, LARO behandling och "Bostad med stöd"

16 april 2021 – Att använda validering i vardagsprat, bemötande och behandling

19 mars 2021 – Bygga för framtidens äldreomsorg

17 mars 2021 – Gängkriminalitet och organiserad brottslighet - är hårda straff den enda medicinen? Vi vågar påstå annat!

5 mars 2021 – Barn som uppvisar sexuella beteendeproblem

19 februari 2021 – Självdestruktiva beteenden hos flickor och transsexuella ungdomar

12 februari 2021 – LSS-berättigade individer med ett missbruk – vikten av samverkan!

5 februari 2021 – Digital föreläsning om LSS – För dig som arbetar på en LSS-verksamhet

22 januari 2021 – Presentation av Humanas Nya Bedömningsmanual och TryggFam

I den här filmen samtalar Malin Stihl, metodutvecklare på Humana, med representanter från Humanas äldreomsorg, kring varför Humana valt att utbilda alla chefer inom äldreomsorgen i MI som samtalsmetodik.

8 januari 2021 – MI och bemötande inom äldreomsorg

Föreläsningar 2020

18 december 2020 – Trauma smittar! – En digital föreläsning om sekundär traumatisering i familjehemsvård

16 december 2020 – Flickor med suicidnära beteenden

4 december 2020 – LAB- Lågaffektivt bemötande (repris med nya deltagarfrågor)

4 december 2020 – LAB- Lågaffektivt bemötande (repris med nya deltagarfrågor)

LAB - Lågaffektivt bemötande

20 november 2020 – LAB - Lågaffektivt bemötande

Vad är autism?

18 november 2020 – Vad är autism?

Vad är ångest?

18 november 2020 – Vad är ångest?

6 november 2020 – Familjehem för vuxna

6 november 2020 – Familjehem för vuxna

23 oktober 2020 – TFCO 20 år

23 oktober 2020 – TFCO 20 år

Sammanhållen samverkan inom LSS

9 oktober 2020 – Sammanhållen samverkan inom LSS

9 oktober 2020 – Samsjuklighet

9 oktober 2020 – Samsjuklighet

9 oktober 2020 – Connect

9 oktober 2020 – Connect

9 oktober 2020 – Färdighetsträning

9 oktober 2020 – Färdighetsträning

8 oktober 2020 – Samtalsfärdigheter för att hantera knepiga samtal

8 oktober 2020 – Samtalsfärdigheter för att hantera knepiga samtal

25 september 2020 – Hur påverkas vi av pornografi?

25 september 2020 – Hur påverkas vi av pornografi?

28 augusti 2020 – Barn som utsätter andra

28 augusti 2020 – Barn som utsätter andra

26 juni 2020 – Traumamedveten omsorg - TMO

26 juni 2020 – Traumamedveten omsorg - TMO

12 juni 2020

12 juni 2020 – Trauma i barndomen - ACE

Vill du veta mer?

Kontakta Humanas metodchef: