Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Här kan du ta del av våra inspelade webbföreläsningar och tillhörande presentationsmaterial. Kanske missade du tillfället, eller bara är intresserad av att höra igen.

19 mars 2021

Bygga för framtidens äldreomsorg 

Humana öppnar under 2021 fem nya äldreboenden runtom i landet. Vi ser bara början på en snabbt växande efterfrågan på nya äldreboenden då Sveriges befolkning över 80 år ständigt ökar, samtidigt som många av de befintliga byggnaderna varken är anpassade eller kompatibla med de krav och förväntningar som finns.

I ett samarbete mellan Humana Academy och Bonnier Academy berättar vi i webbinariet mer om Humanas koncept och hur vi bemöter framtidens behov med konkreta exempel.

 • Hur ser behoven ut idag och i framtiden?
 • Humanas koncept: Hur kan vi hjälpa samhället att anta utmaningarna?
 • Hur planerar vi för våra äldreboenden? 

Webbinariet riktar sig till kommunpolitiker, beslutsfattare, fastighetsbolag och alla som är intresserade av vårt koncept för äldreboenden.

Webbinariet leds av Anders Broberg, affärsområdeschef Humana Omsorg, Pernilla Dufström, fastighetschef Humana och Emma Agenstam, projektledare fastighet, Humana.

17 mars 2021

Gängkriminalitet och organiserad brottslighet - är hårda straff den enda medicinen? Vi vågar påstå annat!

Är detta det enda som fungerar eller vilka andra insatser ger också bra resultat och kanske till och med bättre? Hur får vi dessa ungdomar inkluderade i samhället? Är barn och ungdomar i gängmiljö offer, förövare eller både och? 

Föreläsningens innehåll:

Föreläsningen riktar sig till socialtjänsten, kommunpolitiker och beslutsfattare. Föreläsningen är även för dem som arbetar med barn och ungdomar.

Föreläsare är Emma Ulfsdotter Ljunggren -Programchef MST (Multisystemisk Terapi), Fredrik Gårdare -Kriminalkommissarie med särskild inriktning gängkriminalitet, Anna Marshall - Leg. psykoterapeut, metodgarant, Cissi Green - Metodansvarig TFCO Norden

5 mars 2021

Barn som uppvisar sexuella beteendeproblem

Med ökad kunskap kan vi bättre identifiera och bemöta barn och unga som har sexuella beteendeproblem. Föreläsningen vänder sig till personal inom socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, institutioner och liknande.
Föreläsningen tar översiktligt upp följande delområden:
 • Sexualitet
 • Ungas sexuella utveckling – vad är vanligt, vad är avvikande?
 • Sex som skadar, sexuella övergrepp
 • Ärendehandläggning utredning, skydd och behandling 
Vad bör vi tänka på när barn uppvisar sexuella beteendeproblem, eller utsätter andra? Vad är viktigast? Vad anses som normal sexuell utveckling? Hur påverkar porr barn idag? Varför är det viktigt att göra bedömningar av barns sexuella beteenden som en del i behandlingsplanering för barnet och familjen hen bor i?
 
Föreläsare är Linda Palmdell, Metodgarant, KIBB utbildare/handledare

19 februari 2021

Självdestruktiva beteenden hos flickor och transsexuella ungdomar

Att skära sig, bränna sig eller på andra sätt skada sin egen kropp väcker känslor hos alla som möter det. Det är svårt att hantera, och ofta finns en oro för att förstärka ett redan destruktivt beteende. Inte sällan finns också en farhåga att ungdomen ska skada sig så allvarligt så att hen faktiskt avlider, vilket sorgligt nog sker ibland. Självskadande finns bland annat hos personer som lider av emotionell instabilitet. Föreläsningens innehåll:

 • Vad är emotionell instabilitet? 
 • Varför självskadar vissa ungdomar? 
 • Hur ska jag som personal bemöta en ungdom som självskadar?

Föreläsare är Jonas Wallander, psykolog med vidareutbildning i dialektisk beteendeterapi (DBT). Jonas jobbar mot två HVB-enheter på Humana, varav den ena tar emot flickor, oavsett könsidentitet eller könsuttryck, och transsexuella ungdomar.  

12 februari 2021

LSS-berättigade individer med ett missbruk – vikten av samverkan!

Föreläsningens innehåll:

 • Vad vi kan göra inom ramen för LSS
 • Vikten av samverkan mellan LSS och SOL
 • Hur kan missbruksbehandling görs tillgänglig för målgruppen
 • Hur kan vi stötta personer som inte vill ha behandling

Föreläsare är Mahina Havelius, utbildad socionom och verksamhetschef för Trollebergsvägen Pk1 och Violgatan Pk3. Har 19 års arbetslivserfarenhet inom vård och socialt arbete, personer med psykisk ohälsa och/eller missbruk.
Lars Olsson, familjehemskonsulent och utbildad färdighetstränare.

5 februari 2021

Digital föreläsning om LSS – För dig som arbetar på en LSS-verksamhet

Sedan snart 30 år har Sverige en särskild lag för personer med funktionsnedsättning – LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) är en lag som medför rätt till särskilda insatser för de individer som är i mest behov av stöd och hjälp i sitt dagliga liv. Föreläsningens innehåll:

 • Varför finns LSS och vad är syftet och målet med lagen?
 • Vilka insatser finns och vem har rätt att söka dem?
 • Vilka utmaningar finns det i att arbeta i LSS-verksamhet och hur kan vi ta oss an dem?

Föreläsare är Jessica Persson, socionom med kompletterande högskoleutbildning inom autism och specialpedagogik vid autism. Utbildad i MI, TAKK och Pedagogiskt arbetssätt riktat mot vuxna med autismspektrumstörning.

22 januari 2021

Presentation av Humanas Nya Bedömningsmanual och TryggFam

Humana har under senaste åren utvecklat en egen bedömningsmanual, som vi kallar den ”Nya Bedömningsmanualen”. Denna beskriver hur vi arbetar från intresseanmälan till slutbedömning och innehåller bland annat en ny, framtagen djupintervju att genomföra med familjehem som vill bli familjehem.

Föreläsningen kommer även gå igenom hur vi arbetar med uppföljning och handledning när ett barn flyttar in till något av våra familjehem, vilket kommer från en manual vi kallar TryggFam. TryggFam är en beskrivning hur vi arbetar under en familjehemsplacering för att motverka riskfaktorer och främja skyddsfaktorer.

8 januari 2021

Bemötande inom äldreomsorgen med MI som metod

Inom Humanas äldreomsorg har vi valt att utbilda alla chefer i samtalsmetodiken MI – motiverande samtal. MI är en metod som främst används inom rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser, men även en metod och ett förhållningssätt för att hjälpa människor att växa. På föreläsningen pratar vi om tanken bakom vår satsning för äldreomsorgens chefer och personal och vilka relationella vinster vi kan se av det.

Medverkande: Malin Stihl, Metodgarant-MI, Karin Lagerbielke, Regionchef Humana äldreomsorg, Kajsa Sundvall, kvalitetsutvecklare, med flera.

I den här filmen samtalar Malin Stihl, metodutvecklare på Humana, med representanter från Humanas äldreomsorg, kring varför Humana valt att utbilda alla chefer inom äldreomsorgen i MI som samtalsmetodik.

18 december 2020

Trauma smittar! – En digital föreläsning om sekundär traumatisering i familjehemsvård

Vad innebär sekundär traumatisering – att uppleva trauma i andra hand? Hur påverkas familjehem av att leva nära traumatiserade barn? Vad kan det ha för kort- eller långsiktiga konsekvenser? Vad behöver familjehemmen för att kunna hantera och eventuellt motverka sekundär traumatisering?

Föreläsare är Susanna Väyrynen, socionom, familjeterapeut och handledare. Susanna arbetar sedan många år med handledning och utbildning inom Humanas familjehemsvård i Sverige.

16 december 2020

Digital föreläsning om Flickor med suicidnära beteenden

Vi ser en ökad psykisk ohälsa bland tonåringar i Sverige, inte minst bland unga flickor som har svårigheter att reglera sina känslor. Dessa flickor uppvisar ibland suicidala beteenden såsom självskadebeteende och andra riskbeteenden. I kontakt med denna målgrupp, vilka riskfaktorer behöver vi känna till enligt aktuell forskning? Hur ska vi bemöta denna problematik? Om suicid väl inträffar, hur bör vi tänka i kontakt med anhöriga?

Föreläsare är Bo Buhrman, legitimerad psykoterapeut KBT, handledare och lärare i psykoterapi. Humanas behandlingschef inom barn och unga region Uppland.

4 december 2020

Digital föreläsning om LAB - Lågaffektivt bemötande (repris med nya deltagarfrågor)

Lågaffektivt bemötande är en metod som är utvecklad för att hantera problemskapande beteenden på ett etiskt försvarbart sätt. Det handlar om att söka förståelse om varför individen tar till ett problemskapande beteende.

Föreläsare är Peter Hellin och Johan Fröberg, certifierade i Studio III och tränare i detta. De arbetar båda med utbildning och handledning utifrån Humanas LAB, till verksamheter inom LSS, HVB, skola, familjehem, assistans och psykiatri.

PDF om Lågaffektivt bemötande

20 november 2020

Digital föreläsning om LAB - Lågaffektivt bemötande

Lågaffektivt bemötande är en metod som är utvecklad för att hantera problemskapande beteenden på ett etiskt försvarbart sätt. Det handlar om att söka förståelse om varför individen tar till ett problemskapande beteende.

Föreläsare är Peter Hellin och Johan Fröberg, certifierade i Studio III och tränare i detta. De arbetar båda med utbildning och handledning utifrån Humanas LAB, till verksamheter inom LSS, HVB, skola, familjehem, assistans och psykiatri.

PDF om Lågaffektivt bemötande

Digital föreläsning om LAB - Lågaffektivt Bemötande.

18 november 2020

Vad är autism? Digital föreläsning om autismspektrumstillstånd

Vad är autismspektrumstillstånd? Vilka diagnoser ingår i autismspektrat och hur kan vi arbeta med personer som har diagnosen? Vad kännetecknar autism? Detta är några av de frågor som kommer tas upp i denna föreläsning.

Om föreläsaren: Josephine Nemark är psykolog på Humana sedan 2017. Hon arbetar främst med utredning och behandling på våra tre behandlingshem i Höör. Hon arbetar även på vår LARO mottagning i Helsingborg och inom familjehemsvården på Humana.

PDF "Vad är autism?"

Vad är autism? Digital föreläsning om autismspektrumstillstånd.

18 november 2020

Vad är ångest och hur kan vi hjälpa våra klienter hantera det i vardagen?

Denna föreläsning syftar till att öka förståelsen för vad ångest är, hur vi reagerar på ångest, hanteringsstrategier och hur vi kan hjälpa våra klienter i vardagen.

Om föreläsaren: Monica Jönsson är utbildad behandlingsassistent och har sedan januari 2015 arbetat som behandlingsansvarig och teamledare på Humanas HVB Klinta. 

PDF "Vad är ångest?"

Vad är ångest och hur kan vi hjälpa våra klienter hantera det i vardagen?

6 november 2020

Vem vill ha en fullvuxen narkoman i TV-soffan? - Familjehem för vuxna

Denna föreläsning handlar om familjehem för vuxna. Hur kom vi på idén? Hur går det till? Hur har det gått? Föreläsare är Olaf Thies, samordnare, samtalsterapeut och TF enhetschef på Humana RSU samt Lars Olsson, socionom och kurator på Humana. 

Boktips
Titel: Dialektisk beteendeterapi : arbetsblad för färdighetsträning - Inbunden, Svenska, 2016
Författare: Marsha Linehan
ISBN: 9789127145559

PDF om familjehem för vuxna

Vem vill ha en fullvuxen narkoman i TV-soffan? - Familjehem för vuxna.

23 oktober 2020

TFCO, Treatment Foster Care Oregon. Ett behandlingsprogram som nu funnits i 20 år

TFCO är en insats som vänder sig till barn och föräldrar som har en omfattande psykosocial problematik och som oftast varit i kontakt med socialtjänst under en längre tid.

Föreläsare är Cissi Green och Anna Marshall, Humanas metodgaranter för TFCO.

TFCO 20 år som PDF

TFCO, Treatment Foster Care Oregon. Ett behandlingsprogram som nu funnits i 20 år

9 oktober 2020

Sammanhållen samverkan inom LSS

Jessica Persson är metodhandledare på Humana och utbildar och handleder i metod inom barn- och ungdomsarbete samt LSS-verksamheter.

Sammanhållen samverkan inom LSS

9 oktober 2020

Samsjuklighet

Hur fungerar behandling av missbruk vid samtidig psykisk ohälsa? Tobias Widar, fil kand, är behandlingspedagog samt regionchef för Humanas verksamheter i region syd.

Hur fungerar behandling av missbruk vid samtidig psykisk ohälsa? Tobias Widar, fil kand, är behandlingspedagog samt regionchef för Humanas verksamheter i region syd.

9 oktober 2020

Connect

Connect är ett anknytningsbaserat program för stöd till föräldrar, familjehem och behandlingspersonal. Programmet bygger på grundläggande principer om anknytning, relationer, kommunikationsmönster och barns utveckling. Humanas Charlotte Eklöf är utbildare och handledare inom Connect.

Connect är ett anknytningsbaserat program för stöd till föräldrar, familjehem och behandlingspersonal.

9 oktober 2020

Färdighetsträning

En föreläsning av Lars Olsson, Humana. Målet i färdighetsträning är att lära sig förändra sitt eget beteende, genom de känslor och tankar som är kopplade till problem i livet och som orsakar oro och negativa känslor. Att lära sig lyssna till vilka beteenden man ska minska och vilka färdigheter man kan utveckla. Lars Olsson är utbildad socionom, familjehemskonsulent och utbildad färdighetstränare.

En föreläsning av Lars Olsson, Humana. Målet i färdighetsträning är att lära sig förändra sitt eget beteende, genom de känslor och tankar som är kopplade till problem i livet och som orsakar oro och negativa känslor.

8 oktober 2020

Samtalsfärdigheter - hur hanterar jag motstånd till förändring?

En webföreläsning av Nike Löfgren Vretare, PTP-psykolog på Tiangruppen, Humana.

Samtalsfärdigheter. Nikes presentation som PDF

Samtalsfärdigheter - hur hanterar jag motstånd till förändring?
En webföreläsning av Nike Löfgren Vretare, PTP-psykolog på Tiangruppen, Humana.

25 september 2020

Hur påverkas vi av pornografi? Vad vet vi idag? - En forskningssammanställning.

Här kan du ta del av Bo Buhrmans föreläsning.

Följande tips på läsning uppkom under föreläsningen:

Bo Buhrmans presentation som PDF

Hur påverkas vi av pornografi? Vad vet vi idag? - En forskningssammanställning.
Här kan du ta del av Bo Buhrmans föreläsning.

11 september 2020

Kulturanpassat föräldrastöd – betydelse och effekt på kort och lång sikt

Här kan du ta del av Fatumo Osmans föreläsning.

Fatumos presentation som PDF

Presentation av kulturanpassat föräldrastöd.

28 augusti 2020

Barn som utsätter andra för sexuella övergrepp

Här kan du ta del av Linda Palmdells föreläsning.

Linda Palmdells presentation som PDF

Barn som utsätter andra för sexuella övergrepp. Här kan du ta del av Linda Palmdells föreläsning.

26 juni 2020

Traumamedveten omsorg, TMO

Ta del av Helena Eckerfors föreläsning.

Ladda ner presentation i PDF

Traumamedveten omsorg, TMO
Ta del av Helena Eckerfors föreläsning.

12 juni 2020

Trauma i barndomen, ACE

Ta del av Liv Nilhedes föreläsning. 

Ladda ner presentation i PDF

"Trauma i barndomen, ACE" med Liv Nilhede

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta: